UTK: Intercity naruszyła przepisy dotyczące nadzoru nad infrastrukturą

8 stycznia 2016, 08:50 Alert

(Urząd Transportu Kolejowego)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez spółkę PKP Intercity przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury i utrzymaniem bocznicy kolejowej Warszawa Grochów oraz nad utrzymaniem pojazdów trakcyjnych.

Naruszenie przepisów polegało tu m.in. na niewykonaniu zaleceń pokontrolnych z 12 listopada 2014 r. Dotyczyły one:

– eksploatacji bocznicy kolejowej bez dokumentu uprawniającego;

– niewłaściwego prowadzenia dokumentacji dotyczącej torów oraz niewłaściwego stanu technicznego torów i rozjazdów, których szerokość utrzymywana jest za pomocą kawałków podkładek i prowizorycznych ściągów szynowych;

– niewłaściwego stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń sieci trakcyjnej;
niewłaściwego nadzoru nad eksploatacją i utrzymaniem pojazdów trakcyjnych.

Naruszone zostały przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także wewnętrzne przepisy PKP Intercity SA.

Urząd ma na celu:

– zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

– eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej i pojazdów kolejowych przez PKP Intercity,

– zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.