Biznes wesprze Wojska Obrony Terytorialnej

4 kwietnia 2017, 12:15 Alert

Stając przed nowymi wyzwaniami i zagrożeniami w środowisku międzynarodowym, które wymagają wzmożonych działań w zakresie obrony, wychodzimy naprzeciw zaangażowaniu obywatelskiemu, jakim jest współudział w tworzeniu narodowego systemu obrony państwa. Siła i potencjał kraju zależą od determinacji osób zaangażowanych w ich budowę, od społecznej akceptacji, której ideą jest budowanie i umacnianie więzi lokalnego przywiązania pracowników-żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej do rejonu, w którym zamieszkują i do pracy, którą wykonują.

fot. MON

Badania sondażowe przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pokazują, że niemal połowa polskiego społeczeństwa chce się włączyć w przywilej jakim jest obrona państwa. Współpraca WOT i ZPP tworzy ramy do takiego zaangażowania.

– Wojsko pragnie wyjść do społeczeństwa, otworzyć się na nie. Chcemy stać się wręcz integratorem społeczności lokalnych – mówi generał brygady Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. – Przedsiębiorcy, szczególnie z sektora małych i średnich firm, to często trzon owych społeczności. Dostrzegamy w nich ogromny potencjał patriotyczny, a także entuzjazm dla idei obronności. Pragniemy wykorzystać go przy tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Nikt nie ma prawa odmawiać przedsiębiorcom patriotyzmu, są solą tej ziemi, nikt jednak nie może ich do niego zmuszać. Współpraca WOT i ZPP zakłada całkowitą dobrowolność inicjatyw proobronnych – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP. – Widzimy w przedsiębiorcach wystarczająco dużo entuzjazmu i potrzeby włączenia się w obronność, by mieć pewność, że przyjmą naszą wspólną inicjatywę z zainteresowaniem. W wielu krajach zachodnich, w tym Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, dobrowolne wspieranie wysiłku obronnego przez biznes jest normą, a przedsiębiorcy są dumni z takiej aktywności. Chcemy, by w Polce było podobnie.

Pierwszy krok w inicjatywie WOT i ZPP to Kodeks Dobrych Praktyk współpracy biznesu z Wojskami Obrony Terytorialnej, kolejny to wypracowanie systemu pozytywnych motywacji do takiej kooperacji, wreszcie zmiany legislacyjne porządkujące zaangażowanie biznesu w obronność.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców