Powstanie Warszawskie, polityka klimatyczna i górnictwo. BiznesAlert.pl w RDC

24 lipca 2016, 09:05 Alert

Rynek Opinii w RDC to audycja przygotowana przez zespół Instytutu Jagiellońskiego i redakcję BiznesAlert.pl. Rynek to miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający, gdzie spotyka się popyt i podaż. Rynek Opinii to miejsce, gdzie konfrontujemy opinie, poglądy i wiedzę na najciekawsze oraz bieżące tematy gospodarczo-społeczne. Program prowadzą Wojciech Jakóbik, Marcin Roszkowski oraz Bartłomiej Sawicki.

▶ Rozmowa I

Już za tydzień stolica, jak i cała Polska, będzie obchodzić 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W rocznicę zrywu Muzeum Powstania Warszawskiego udostępni bazę ofiar cywilnych, która będzie widniała na stronie internetowej placówki. Jest to efekt trwających od roku kwerend i prac archiwizacyjno-redakcyjnych. Od połowy czerwca wszyscy zainteresowani mają także możliwość obejrzenia wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w pamięci”, prezentowanej w parku Powstańców Warszawy oraz poświęconej ofiarom cywilnym Powstania. O uroczystościach oraz aktualnie prowadzonych przez placówkę pracach archiwizacyjnych, porozmawiamy z Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego.

▶ Rozmowa II

W Unii Europejskiej trwa ożywiona dyskusja dotycząca przyszłej, unijnej polityki energetyczno – klimatycznej. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała propozycję celów redukcji emisji CO2 do 2030 r. w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów, użytkowania gruntów oraz leśnictwa. Polska będzie musiała zredukować emisję o 7 proc. w stosunku do 2005 r. Równocześnie w Parlamencie Europejskim trwają negocjacje dot. reformy systemu handlu emisjami CO2 dla przemysłu i energetyki. Polska, której podstawą wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel, apeluje o „rozsądną” politykę klimatyczną, uwzględniającą poniesione już znaczne wysyłki w modernizacji gospodarki. Jednak niektóre kraje Wspólnoty domagają się ambitnych celów ograniczenia emisji CO2. Jakie jest polskie stanowisko w dyskusji Unii Europejskiej, dotyczącej przyszłej polityki klimatyczno – energetycznej? O tym, a także o jej skutkach dla obywateli, porozmawiamy z Pawłem Sałkiem, wiceministrem środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej.

▶ Rozmowa III

Pierwszym i złożonym wyzwaniem, z jakim musiało zmierzyć się powstałe kilka miesięcy temu ministerstwo energii, była reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W maju w miejsce Kompanii Węglowej, największej spółki górniczej w Europie, utworzono Polską Grupę Górniczą (PGG). Nowy podmiot dzięki restrukturyzacji, opracowaniu biznesplanu oraz wsparciu spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, ma ponownie przynosić zyski. Pomocy potrzebują takżę inne spółki górnicze. Wśród nich jest Katowicki Holding Węglowy oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. Czy polski rząd szykuje dla innych spółek w górnictwie podobny plan ratunkowy jak dla Kompanii Węglowej? Czy polskie kopalnie będą w stanie przynosić zyski, mimo niskich cen surowca na światowych rynkach? O tym porozmawiamy z Karoliną Bacą – Pogorzelską, dziennikarką Dziennika Gazety Prawnej.

 O 19.00 zapraszamy do audycji na żywo, a później do podcastów RDC (www.rdc.pl)