Bliżej nowego systemu wsparcia dla kogeneracji

12 maja 2015, 10:19 Alert
Elektrownia Jaworzno

(Rzeczpospolita/CIRE)

Na temat szczegółów systemu wsparcia dla kogeneracji, nad którym pracuje zespół roboczy przy Ministerstwie Gospodarki – pisze „Rzeczpospolita”.
Jak wynika z relacji dziennika zespół złożony z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Izby Gospodarcza Gazownictwa ma już pewne propozycje odnośnie wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że członkowie zespołu są bliscy ustalania zasad wsparcia dla nowych instalacji. System zgodnie z wytycznymi KE ma się opierać na aukcjach, ale będzie różnił się od tego zaproponowanego dla źródeł odnawialnych w ustawie OZE. Uczestnicy aukcji dla nowopowstających źródeł kogeneracyjnych będą proponowali nie cenę całkowitą, ale poziom premii jaki chcieliby uzyskać. System wsparcia ma obowiązywać przez 15 lat i zawierać mechanizm korekcyjny, mający na celu coroczną weryfikacje kosztów wsparcia.

Z relacji dziennika wynika, że jeśli chodzi o wsparcie dla instalacji istniejących i modernizowanych trwają jeszcze dyskusje nad modelem systemu, który miałby obowiązywać po 2018 roku.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” zespół pracujący na systemem wparcia dla kogeneracji chce opracować jego koncepcję i przeprowadzić konsultacje jeszcze w tym roku.