Rząd: Bloki węglowe Taurona w Jaworznie i Łagiszy mogą zarabiać. Pozostałe niekoniecznie

10 lipca 2024, 11:30 Alert

Ministerstwo aktywów państwowych, w odpowiedzi na interpelację poselską, stwierdza, że bloki Tauron Wytwarzanie w Jaworznie i Łagiszy mogą generować dodatnie wyniki. – Posiadają one potencjał do generowania dodatnich wyników finansowych w dłuższej perspektywie czasowej. […] W pozostałych istnieje wysokie ryzyko generowania strat – podkreśla resort.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Jędrzej Stachura
Elektrownia Jaworzno. Fot. Jędrzej Stachura

– Bloki Tauron Wytwarzanie w Jaworznie oraz w Łagiszy posiadają potencjał do generowania dodatnich wyników finansowych w dłuższej perspektywie, w przypadku pozostałych istnieje wysokie ryzyko generowania strat – podaje ministerstwo aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

– W portfelu wytwórczym Tauron Wytwarzanie, bloki w Jaworznie (910 MW) oraz w Łagiszy (460 MW) posiadają potencjał do generowania dodatnich wyników finansowych w dłuższej perspektywie czasowej, w pozostałych istnieje wysokie ryzyko generowania strat, co implikuje ryzyko ich dalszego funkcjonowania i może skutkować koniecznością ich zamknięcia w najbliższych latach. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne jednostek wytwórczych TW, należy zaznaczyć, że kontynuacja ich pracy determinowana jest możliwościami uzyskania wsparcia w ramach aukcji uzupełniających Rynku Mocy i/lub wdrożenia alternatywnych do Rynku Mocy systemów wsparcia dla wybranych jednostek wytwórczych – czytamy.

Tauron Wytwarzanie jest właścicielem 17 bloków węglowych, w tym: bloku w Jaworznie (o mocy 910 MW), bloku w Łagiszy (o mocy 460 MW) oraz 15 bloków rezerwowych (o mocy ok. 200 MW każdy).

Polska Agencja Prasowa / Jędrzej Stachura

Tauron czeka na wydzielenie aktywów węglowych. Zamknie dwusetki w 2025 roku