Bober: Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 550 mln zł

24 sierpnia 2016, 11:00 Chemia

W pierwszych miesiącach obecnego roku, chcąc zintensyfikować realizację procesów integracji i efektywnej konsolidacji podmiotów wchodzących w skład Grupy Azoty, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zarówno jednostki dominującej, jak i podmiotów zależnych dokonały szeregu zmian personalnych w radach nadzorczych i zarządach. Nowo wyłonione organy statutowe przystąpiły do przeglądu wszystkich obszarów funkcjonowania grupy kapitałowej, w tym planów inwestycyjnych.

Widząc na wstępie swojej pracy możliwość większej integracji, a co za tym idzie osiągnięcia wymiernych efektów synergii między innymi w obszarze wspólnych zakupów i logistyki, podpisaliśmy szereg umów o współpracy z największymi polskimi podmiotami w swoich branżach.

Na podstawie podpisanej 13 kwietnia 2016 r. z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem wspólnej umowy ramowej i indywidualnych kontraktów wolumenowych do września 2019 r. dostarczonych będzie łącznie 4,5 mld m3 gazu ziemnego do 5 spółek z Grupy Azoty. Umowa wprowadza innowacyjne rozwiązania dla realizacji stabilnych dostaw w oparciu rynkowe mechanizmy zapewniające pozyskiwanie gazu w cenach powiązanych nie z sztywnymi taryfami a z indeksami giełdowymi. To wspólnie wypracowane rozwiązanie staje się teraz wzorem przy negocjacjach dla kolejnych podmiotów.

Kolejnym istotnym faktem postępującej integracji było podpisanie dwuletniego kontraktu na przewozy przez PKP Cargo na ponad 4 mln ton produktów nawozowych i chemicznych
oraz surowców dla spółek z Grupy Azoty. W ramach podpisanego 23 czerwca 2016 r. kontraktu PKP CARGO dostarcza m.in. nawozy, wyroby chemiczne oraz ładunki w kontenerach do odbiorców w kraju oraz obsługuje połączenia w ruchu międzynarodowym. Te ostatnie dotyczą m.in. połączeń z polskimi portami. Część transportów obejmie przewozy pomiędzy spółkami w ramach Grupy Azoty.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że opierając się o rynkowe rozwiązania i biznesowe zasady zacieśniamy współpracę z wiodącymi polskimi grupami kapitałowymi, realizując tym samym rządowy program patriotyzmu gospodarczego.

Odnosząc się programu inwestycyjnego, w pierwszym półroczu 2016 r. nakłady na ten cel wyniosły ponad 550 mln zł. Do głównych realizowanych w tym okresie zadań należy zaliczyć Wytwórnię Poliamidów i Granulację Mechaniczną Nawozów Saletrzanych w Tarnowie, które to instalacje będą uruchamiane na przełomie tego i przyszłego roku. W Kędzierzynie realizowana była budowa Elektrociepłowni i zadanie to do końca tego roku będzie sfinalizowane. W Policach trwała modernizacja instalacji amoniaku oraz prace nad odsiarczaniem spalin. Trwają również prace nad projektem produkcji propylenu metodą PDH. W Puławach wmurowaliśmy akt erekcyjny pod dwie linie Granulacji Mechanicznej Nawozów Saletrzanych. Spółka oczekuje także na oferty dot. wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji w projekcie Elektrownia Puławy.

Wszystkie te zadania świadczą o tym, że dynamika rozwoju Grupy Azoty jest zachowana. Dokonując rozwoju obecnego biznesu stawiamy jednocześnie na nowe, innowacyjne przedsięwzięcia. Właśnie w takim celu 10 maja 2016 r., zostały podjęte uchwały dotyczące projektu inwestycyjnego Estry Specjalne I. Kluczowym efektem projektu będzie budowa w Kędzierzynie instalacji do produkcji nieftalanowych estrów. Estry specjalne stanowią dodatki wzbogacające produkt bazowy – Oxoviflex®, plastyfikator nieftalanowy o uniwersalnych właściwościach. Zaoferowanie klientom segmentu OXO dodatkowo wachlarza produktów o specyficznych zastosowaniach pozwoli wzmocnić konkurencyjność Spółki.

Po zaprezentowaniu najważniejszych dla Grupy Azoty wydarzeń i osiągnięć minionego półrocza, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko jak zaprosić Państwa do lektury raportu. Prócz twardych danych ekonomicznych świadczących o stabilnej kondycji finansowej, znajdziecie w nim także informacje o otoczeniu rynkowym oraz wyzwaniach jakie stoją przed Grupą Azoty w najbliższych miesiącach.

Źródło: Grupa Azoty