Bochenek: Cyberbezpieczeństwo dla polskiego sektora naftowego (ROZMOWA)

10 sierpnia 2016, 14:30 Cyberprzestrzeń
Tankowiec w naftoporcie. Fot. Naftoport.pl
Tankowiec w naftoporcie. Fot. Naftoport.pl

ROZMOWA

Kilka dni temu NASK, polski operator sieci transmisji danych, podpisał  umowę o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa z operatorem systemy przesyłowego ropy naftowej PERN. O znaczeniu tej umowy mówi w rozmowie z redakcją BiznesAlert.pl  Marcin Bochenek dyrektor Projektów Strategicznych w NASK.  

BiznesAlert.pl: Niedawno NASK zawarł umowę z największa polską spółką naftowo-paliwową PERN S.A. O znaczeniu umowy świadczy m.in. fakt, że przy jej podpisywaniu była obecna minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Umowa dotyczy współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.  Na czym polega tak istotne znaczenie tej współpracy?

Marcin Bochenek: Umowa ma bardzo szeroki zakres. PERN S.A., to przedsiębiorstwo należące do sfery infrastruktury krytycznej. W przypadku takich firm bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę. Dzięki tej umowie spółka będzie mogła skorzystać z najnowocześniejszych systemów i rozwiązań oraz eksperckiej wiedzy NASK, instytutu będącego liderem w dziedzinie zapewniania usług cybersecurity w naszym kraju. Co ważne podpisana umowa ma charakter kompleksowy, a nie dotyczy jedynie wycinka problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego

Umowa między PERN a NASK została zawarta do końca 2017 r. Czy będzie przedłużona na lata następne?

Jesteśmy przekonani, iż ta umowa jest wstępem do jeszcze szerzej zakrojonej współpracy pomiędzy PERN i NASK. Obszar cyberbezpieczeństwa to obszar w którym zmiany następują błyskawicznie, stąd stale trzeba udoskonalać swoje systemy, procedury, nabywać nową wiedzę. Na pewno także warto szukać innych obszarów współpracy i współdziałania choćby w zakresie rozwoju nowych technologii.

Rozmawiała Teresa Wójcik

***

NASK jest polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje także rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. Działający od 1996 r. zespół CERT Polska (obecnie w ramach pionu operacyjnego funkcjonujący jako CERT Narodowy) reaguje na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo użytkowników lub instytucji w internecie, a każdego roku publikuje raport dotyczący cyberbezpieczeństwa.

Z danych za 2015 r., wynika, że w tym czasie wzrosła liczba incydentów w sieci określanych przez CERT Polska jako najpoważniejsze – w 2015 r. było ich 1456, czyli o blisko 200 więcej niż w 2014 r. Od lipca w ramach struktury NASK rozpoczęło działalność NC Cyber – Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, które odpowiada za bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni. Funkcjonując całodobowo, gromadzi i analizuje informacje o cyberzagrożeniach, pochodzące od instytucji biorących udział w projekcie, w tym operatorów sieci telefonii komórkowej i banków.

PERN to spółka strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.  Przesyła ok. 50 mln ton ropy rocznie rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen oraz Grupy Lotos, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau. W Polsce zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m3. Do grupy kapitałowej PERN należy pięć podmiotów zależnych: Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, Siarkopol, Petromor i Naftoport.