Bogacki: PSG wchodzi na giełdę gazu

4 sierpnia 2014, 13:32 Energetyka

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podpisała umowę, w ramach której stała się bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii. 

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) jest największą w Polsce firmą zajmującą się dystrybucją gazu ziemnego. Do kluczowego obszaru działalności PSG należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa i modernizacja oraz remonty sieci i urządzeń infrastruktury dystrybucji gazu, a także dokonywanie pomiarów jego jakości i ilości. PSG, jako krajowy operator sieci dystrybucyjnej, eksploatuje ok. 170 tys. km sieci gazowej i transportuje średnio 9,66 mld m³ paliwa gazowego rocznie. Spółka powstała w 2013 r. w wyniku konsolidacji sześciu spółek gazownictwa: Dolnośląskiej, Górnośląskiej, Karpackiej, Mazowieckiej, Pomorskiej i Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

– Dołączenie Polskiej Spółki Gazownictwa do grona Towarowej Giełdy Energii to ważny krok dla PSG. Wzajemna wymiana informacji i doświadczeń między spółkami umożliwi nam jeszcze szybszą reakcję na potrzeby klientów, a tym samym przyczyni się do dalszego rozwoju rynku gazu w Polsce – powiedział Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

– Grono zainteresowanych udziałem na naszym parkiecie dynamicznie rośnie, za sprawą wciąż rozwijanej oferty, dzięki której uczestnicy mogą elastycznie planować zakup i sprzedaż paliwa. Wspólnie podejmujemy szereg działań, by proces liberalizacji postępował z korzyścią dla gospodarki. Wprowadzając i proponując nowe możliwości udziału w rynku, zwiększamy  płynność i aktywizujemy nowych uczestników – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

W pierwszym półroczu 2014 r. obroty na instrumentach z dostawą gazu wzrosły ponad jedenastokrotnie, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 5 218 622 MWh, a w roku poprzednim 464 648 MWh. Na rynku terminowym gazu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wolumen obrotów wyniósł – 4 828 387 MWh, natomiast na rynku spot – 390 235 MWh.

Obecnie łącznie na parkiecie gazu TGE działa 36 podmiotów – bezpośrednio i za pośrednictwem domów maklerskich, z czego 12 jest bezpośrednimi członkami giełdy.