Bogdanka sygnalizuje potrzebę informacji o zapotrzebowaniu węglowym elektrowni

1 września 2020, 11:00 Alert
herezzy forum gospodarski europejskiej
Fot. Bartłomiej Sawicki

– Kopalnia Bogdanka ma wytracające złoża węgla energetycznego. Potrzebujemy jednak odpowiedzi na pytanie ile i do kiedy energetyka będzie potrzebować węgla. Na razie jednak nie ma takiej informacji – powiedział Łukasz Herezy z LW Bogdanka podczas Forum Gospodarki Energetycznej w Krakowie.

Brak finansowania zewnętrznego

– Staramy się pokryć z własnych środków konieczne inwestycje zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej. Tego finansowania zewnętrznego naszego sektora węglowego na rynku praktycznie nie ma – powiedział Łukasz Herezy, dyrektor ds. innowacji w LW Bogdanka należącej do Grupy Enea.

Złoża kopalni Bogdanka pozwolą na wydobycie węgla do 2056 roku. – Potrzebujemy jednak odpowiedzi na pytanie ile i do kiedy energetyka będzie potrzebować węgla. Na razie jednak nie ma takiej informacji. Powinnyśmy wiedzieć ile węgla potrzebujemy. Potrzebujemy takiej informacji mniej więcej z dwuletnim wyprzedzeniem – powiedział Herezy.

Dodał, że w Japonii mimo rozwiniętych technologii jądrowych, inwestuje się w nowe elektrownie węglowe. Dla tego kraju jest to stabilne źródło energii o przewidywalnej cenie – zaznaczył.

Bartłomiej Sawicki

Tauron chce obniżyć zawartość chloru w wydobywanym węglu