Z braku perspektyw upada łupkowe lobby w Polsce

24 listopada 2016, 14:40 Alert
<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
Odwiert łupkowy w Polsce.

Po 6 latach od założenia, Członkowie Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) podjęli uchwałę o likwidacji tej instytucji. Ostatnią szansą na kontynuację prac poszukiwawczych za gazem ziemnym z łupków były odwierty PGNiG na pomorskiej koncesji Stara Kiszewa. Po wykonaniu szczelinowania hydraulicznego koncern podkreślił, że wyniki są niezadowalające i zawiesił kolejne prace poszukiwawcze.

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego – Związek Pracodawców (OPPPW) została powołana do życia w dniu 29 czerwca 2010 r. w Warszawie, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. OPPPW zrzeszała przedsiębiorstwa z sektora naftowego i gazu ziemnego, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania i/lub wydobycia węglowodorów w Polsce.

W sferze zainteresowań OPPPW znajdowały się zagadnienia związane z ustawodawstwem i rozwiązaniami prawnymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, gotowością kryzysową, środowiskiem, kwestiami pracowniczymi oraz pozostałymi kwestiami wymagającymi współpracy z organami państwowymi, rządowymi, samorządowymi oraz Parlamentem.

Organizacja reprezentowała członków w relacjach z organami państwowymi, administracją rządową, samorządową, Parlamentem, organami międzynarodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami. – Główną przyczyną postawienia organizacji w stan likwidacji jest dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe sektora poszukiwań i wydobycia, które przełożyło się bezpośrednio na liczbę Członków reprezentowanych w ostatnim czasie przez OPPPW – informuje w komunikacie prezes organizacji, Marcin Zięba. Uchwałę kończącą byt Organizacji podpisali przedstawiciele firm CalEnergy Resources, Cuadrilla Poland, FX Energy, Grupa Lotos, ORLEN Upstream, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, San Leon Energy oraz ShaleTech Energy.

Według informacji Ministerstwa Środowiska, według stanu na koniec października br. w Polsce obowiązuje 29 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 9 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 31 października 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze. Kluczowe dla rozpoznania zasobów, zabiegów szczelinowania hydraulicznego wykonano 28, w tym 14 na odwiertach pionowych oraz 14 na poziomych. Wykonano także 4 zabiegi mikro sczelinowania (DIFT)

Pierwszy odwiert w poszukiwaniu gazu ziemnego z łupków w Polsce wykonała firma Lane Energy Poland Sp. z o.o. na pomorskiej koncesji Lębork w połowie 2010 roku. Ostatni odwiert Wysin -3H w poszukiwaniu gazu z łupków przeprowadziło PGNiG pod koniec zeszłego roku. Podczas prac za szczelinowaniem odwiertu w sierpniu br., okazało się, że wynik nie są zadowalające nie dają możliwości na komercyjne uruchomienie wydobycia surowca przy obecnej technologii oraz cenie gazu na światowych rynkach.

OPPPW/Ministerstwo Środowiska/BiznesAlert.pl