Bruksela konsultuje plany opracowania kodeksów sieciowych

19 lipca 2016, 12:45 Alert

(Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki)

Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje dotyczące kodeksów sieciowych w przesyle gazu i energii elektrycznej. Konsultacje to jeden z etapów prac nad wytycznymi dla sektora energetycznego na 2017 rok oraz kolejne lata.

Publiczne konsultacje, które potrwają do 16 października, mają posłużyć Komisji Europejskiej przy opracowaniu priorytetów dla kodeksów sieciowych w przesyle gazu i energii elektrycznej oraz wskazówek na rok 2017 i lata kolejne.

Komisja Europejska podkreśla, że unijny trzeci pakiet energetyczny ma na celu harmonizację przepisów technicznych, operacyjnych, i rynkowych określanych mianem kodeksów sieciowych i wytycznych regulujących sieci elektroenergetyczne i gazowe.

W przeszłości eksploatacja sieci oraz zasady handlu były sporządzane na szczeblu krajowym. Obecnie kraje UE są coraz bardziej zintegrowane ze sobą także w sektorze energii, a więc wprowadzenie jednolitych zasad w całej UE stało się niezbędne do zarządzania międzynarodowymi przepływami energii elektrycznej i gazu. Listę priorytetów jest ustalana każdego roku.

Kodeksy sieciowe są konkretnymi narzędziami wdrożenia jednolitego rynku energii w UE. Zawierają one wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku.