Bruksela źle liczyła środki na walkę ze zmianami klimatu

24 listopada 2016, 07:00 Alert

Jak pisze portal EurActiv, Europejski Trybunał Obrachunkowy (European Court of Auditors) ostrzegł, że Unia Europejska na zwalczanie zmian klimatu wydała przynajmniej o 11 mld euro mniej niż było w planie. Mimo, że jest to zadanie o kluczowym znaczeniu dla Unii Europejskiej, jako obowiązek wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Porozumienie COP21 zobowiązuje kraje-sygnatariuszy do powstrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie nie wyższym od 2 st.C. licząc od końca okresu przedindustrialnego. Bruksela przyjęła, że w latach 2014 – 2020 na działalność przeciwko ociepleniu klimatu przeznaczy po jednym euro z każdych pięciu w budżecie UE. Jednak – jak stwierdził Phil Wynn Owen członek ECA odpowiedzialny za sprawozdanie opublikowane 22 listopada br. istnieje poważne zagrożenie, że UE nie zrealizuje swojego zobowiązania.

ECA skrytykował Komisję Europejską za stosowanie swojej własnej metodologii obliczania wydatków na realizację polityki klimatycznej zamiast metodologii przyjętej przez OECD, którą przyjęto jako międzynarodowy standard. Jeśli się zastosuje normy i metodologię OECD, same wydatki na zapobieganie zmianom klimatu w sektorze rolnictwa i rozwoju wsi są niższe o ok. 33 mld euro – podkreślają członkowie ECA, których zadaniem jest ochrona interesów podatników w państwach członkowskich UE. Tymczasem KE zawyżyła poniesione wydatki sektora rolniczego na realizację polityki klimatycznej i przyjęła wobec sektora wnioski nieuzasadnione – ocenili członkowie ECA.

Rolnictwo należy do sektorów, które w UE najbardziej przyczyniają się do globalnego ocieplenia. W sprawozdaniu podkreślono, że większe wydatki na zwalczanie zmian klimatu poniosły Europejski Fundusz Rozwoju oraz Fundusz Spójności. Nie ma większej poprawy co do poniesionych wydatków jeśli chodzi o rolnictwo, rozwój wsi, rybołówstwo oraz Europejski Fundusz Socjalny.

Unia Europejska postanowiła, że w latach 2014 – 2020 co najmniej 20 proc. wydatków będzie przeznaczone na ochronę klimatu. Jednakże od 2014 do 2016 r. te wydatki stanowiły średnio tylko 17,6 proc. budżetu. Aby wyrównać tę stratę , w latach 2017 – 2020 należy na ochronę klimatu przeznaczą i wydawać więcej – bo 22 proc. budżetu unijnego. Program badawczy UE Horyzont 2020 na walkę z ociepleniem klimatu przeznaczył 24 proc. budżetu, jednakże wg oficjalnego planu te wydatki powinny wynieść 35 proc. ECA zwróciła się do Komisji Europejskiej o dokonanie odpowiednich korekt wyrównawczych w wydatkach i o utrzymanie ich na odpowiedniej wysokości.

Komisja Europejska odpowiedziała ECA, że w pełni poświęca się zwalczaniu ocieplenia klimatu i ocenia, że w UE dokonano znaczącego postępu w polityce klimatycznej. Jednocześnie KE przyznaje, że należy lepiej planować i kontrolować wydatki na ten cel. Natomiast broni swojej metodologii rachunkowości jako innowacyjnej i dokładniejszej.

Polska

Spośród objętych sprawozdaniem obszarów działania, do Polski trafiają środki w ramach polityki spójności oraz wspólnej Polityki Rolnej. Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadził w Polsce kontrole w okresie od października 2015 do lutego 2016. Kontrole dotyczyły obszarów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej, podczas gdy kontrole w Niemczech i Rumunii dotyczyły polityki spójności, zaś Francji i Hiszpanii – WPR.

W ramach polityki spójności szczególną uwagę zwrócono na programy w wybranych regionach, w tym Śląsk w Polsce. W ramach funduszu spójności, Trybunał stwierdził poprawę jakościową w Niemczech, Rumunii i w Polsce. Trybunał pozytywnie ocenia opracowane przez władze krajowe w Polsce i w Rumunii (Polskę i Rumunię) warunki kwalifikowalności dla projektów. Wiąże się to z uwzględnieniem „planów działania na rzecz zrównoważonej energii oraz mobilności miejskiej”. Pozytywnie ocenia się finansowanie około połowy programów operacyjnych w Polsce i w Rumunii.

W ramach finansowania w dziedzinie obszarów wiejskich, obejmującego Hiszpanię (Andaluzję), Francję (Rodan-Alpy) i Polskę nie stwierdzono większych zmian. Pozytywnie oceniono działania z zakresu leśnictwa oraz z zakresu działań rolno-środowiskowo-klimatycznych (analiza chemiczna gleb w Polsce).

EurActiv/EurActiv.pl/BiznesAlert.pl