Budimex chce budować ale brakuje ofert

27 lipca 2016, 13:45 Alert
budowa

(Polska Agencja Prasowa/Budimex)

Budimex, który wyraźny wzrost zysku w I poł. roku zawdzięcza m.in. spadającym cenom materiałów i podwykonawstwa, spodziewa się stabilizacji ich cen w drugiej połowie roku. Budowlana grupa niepokoi się brakiem nowych przetargów infrastrukturalnych i sygnalizuje, że jeśli się nie pojawią to o wzrosty w 2017 r. może być trudno.

Budimex, który wyraźny wzrost zysku w I poł. roku zawdzięcza m.in. spadającym cenom materiałów i podwykonawstwa, spodziewa się stabilizacji ich cen w drugiej połowie roku. Budowlana grupa niepokoi się brakiem nowych przetargów infrastrukturalnych i sygnalizuje, że jeśli się nie pojawią to o wzrosty w 2017 r. może być trudno.
„Sytuacja na rynku powoduje, że jesteśmy w stanie uzyskiwać większe upusty u dostawców i podwykonawców – stąd dobre wyniki. 85 proc. naszych kosztów to podwykonawcy i dostawcy. Poprawa wyników, oprócz tego, że kupowaliśmy taniej była pochodną także tego, że kończyliśmy dwa kontrakty na wysokiej marży” – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

„Nie ma przesłanek przemawiającym za tym, aby pozytywne czynniki z pierwszego półrocza odwróciły się w drugim. Koszty materiałów i podwykonawstwa nie będą już spadały – zakładam raczej ich stabilizację. Nie powtórzą się jednak duże kontrakty na wysokiej marży, poza obwodnicą Lublina, ale to średniej wielkości kontrakt” – dodał.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca 2016 roku był rekordowy i wynosił 9,27 mld zł. Dodatkowo spółka ma złożone najlepsze oferty za kilkaset mln zł.

Budimex niepokoi się jednak o nowe zamówienia w segmencie infrastrukturalnym.”Niepokoi nas brak nowych przetargów. To może spowodować sytuację, że firmy chcąc zbudować portfel będą oferowały nierealne ceny, a potem przy realizacji projektów wpłynie to na podniesienie cen materiałów i wykonawstwa, gdyż się skumulują prace” – powiedział prezes.

„Jeśli w III i IV kw. nie będą uruchomione nowe przetargi, to myślę, że wszyscy będą musieli skorygować swoje plany na 2017 r. Dziś nie zmieniałbym założeń na 2017 r., ale jeśli sytuacja się nie zmieni, to jest ryzyko, że nie będzie wzrostów” – dodał.

W jego ocenie w 2016 r. produkcja budowlano-montażowa w Polsce może być niższa o co najmniej 10 proc. rdr.

„Jeśli nie będzie rozstrzygania przetargów, to w przyszłym roku branża będzie musiał liczyć się ze zwolnieniami” – powiedział.

Zdaniem Blochera oferty cenowe w GDDKiA i PKP PLK pojawią się potencjalnie dopiero w 2017 roku.

Sprzedaż Grupy za pierwsze półrocze 2016 roku wyniosła 2,4 miliarda złotych i była wyższa od sprzedaży pierwszego półrocza roku poprzedniego o ponad 160 milionów złotych. Motorem wzrostu był segment budowlany (odnotowany wzrost sprzedaży o 9,4% rok do roku), w którym zgodnie z życzeniem Inwestora (GDDKiA) udało się zintensyfikować prace na wybranych kontraktach drogowych i oddać do użytkowania przed planowanym terminem dwa odcinki autostrady A1 oraz odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław. W omawianym okresie produkcja budowlano – montażowa spadła o 12,5%.

W pierwszym półroczu 2016 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je
w odniesieniu do okresu porównywalnego roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto ze sprzedaży, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 40%, 38% i 37%. Poprawa ta jest nie tylko efektem wspomnianego przyspieszenia prac na wybranych kontraktach, ale przede wszystkim utrzymujących się niskich cen surowców i kosztów prac podwykonawców.

Mimo wstrzymania przez GDDKiA ogłaszania nowych przetargów drogowych w roku 2016, wartość portfela zamówień Grupy Budimex rośnie z kwartału na kwartał i na koniec czerwca bieżącego roku wyniosła 9,3 miliarda złotych. Jest to jego najwyższa wartość w historii Grupy Budimex.

Rosnący portfel zamówień Grupa Budimex zawdzięcza wysokiej kontraktacji w segmencie budownictwa ogólnego. Pozwoliło to zniwelować efekt już odczuwalnego w drugim kwartale tego roku zastoju na rynku przetargów infrastrukturalnych. W okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku w segmencie budownictwa ogólnego podpisano kontrakty o wartości 1 053 milionów złotych.

Łącza wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu przekroczyła
3 miliardy złotych i była wyższa od wartości podpisanej w analogicznym okresie roku poprzedniego
o 6,4%. Zmianie uległa struktura podpisywanych kontraktów. W pierwszym półroczu 2015 roku kontrakty segmentu budownictwa ogólnego stanowiły 32% podpisanych kontraktów, natomiast w analogicznym okresie tego roku ich udział wzrósł do 45%.

Wartość kontraktów, gdzie oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi na koniec czerwca 988 milionów złotych, z czego kontrakty infrastrukturalne stanowią tylko 17%. Oprócz rynku kubaturowego, intensyfikujemy swoje działania także w obszarze energetycznym, w którym złożona przez konsorcjum z udziałem Budimex oferta na budowę spalarni w Wilnie została wybrana jako najkorzystniejsza. Udział Budimex w złożonej ofercie stanowi około 375 milionów złotych.

Pozycja gotówkowa netto na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 784 milionów złotych. Jest to poziom wyższy o 20% w stosunku do stanu na koniec czerwca 2015 roku. Jedną z głównych przyczyn wzrostu poziomu gotówki w tym okresie jest zwiększenie salda wpłaconych środków na poczet zakupu mieszkań przez klientów Budimeksu Nieruchomości (wzrost o 67%, co stanowi kwotę 220 milionów złotych).

Kończąca się oferta mieszkań na projekcie ”Nowe Czyżyny” jest główną przyczyną spadku przedsprzedaży w Budimex Nieruchomości. W pierwszym półroczu 2016 roku spółka sprzedała na wyżej wymienionym projekcie o 467 (tj. 60%) mniej mieszkań niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Całkowity spadek przedsprzedaży mieszkań jest niższy i wynosi 367 mieszkań tj. 34% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (712 mieszkań przedsprzedanych obecnie do 1079 przedsprzedanych w pierwszym półroczu okresu poprzedniego).

W pierwszym półroczu 2016 roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań na pięciu nowych projektach. Do końca roku planujemy uruchomienie kilku kolejnych inwestycji. Wprowadzenie na rynek minimum dziesięciu projektów deweloperskich rocznie jest niezbędne w celu utrzymania rocznej przedsprzedaży na poziomie 1500 mieszkań. W tej chwili w ofercie dla klientów posiadamy 1285 mieszkań, co stanowi 30% obecnie budowanych lokali mieszkalnych.

Pomimo wyższej liczby podpisanych aktów notarialnych (wzrost o 8,0%), sprzedaż rozpoznana
w segmencie deweloperskim spadła o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to efekt spadku średniej ceny mieszkania, która wynika ze zwiększonego udziału w sprzedaży projektów zlokalizowanych poza Warszawą, to jest w Poznaniu i w Krakowie. Rentowność operacyjna projektów deweloperskich utrzymuje się na poziomie 15%.

W drugiej połowie tego roku Grupa Budimex będzie niezmiennie koncentrować się na realizacji założonych na początku roku celów operacyjnych i strategicznych. Rozpoczęliśmy inwestycje w kolejowy park maszynowy. Stale wzmacniamy swoją pozycję na rynku budownictwa ogólnego i energetycznego. Na bieżąco staramy się dostosowywać do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Wzmacniamy swoje struktury regionalne i intensywnie rozpoczynamy ofertowanie na małych kontraktach drogowych. Jednocześnie po przyjęciu nowelizacji prawa zamówień publicznych, oczekujemy na wznowienie ogłaszania przetargów infrastrukturalnych z nowej perspektywy unijnej.

Jesteśmy przygotowani do startowania w przetargach według nowych kryteriów oceny ofert. Terminowość i dbałość o jakość są kluczowymi elementami strategii Grupy. Posiadamy 20 laboratoriów na terenie całej Polski, w tym laboratorium centralne, które w zeszłym roku zmodernizowaliśmy
i wyposażyliśmy w nowoczesne urządzenia do kontroli wyrobów budowlanych i diagnostyki nawierzchni. Zatrudniamy ponad 150 osób zajmujących się kontrolą jakości na każdym etapie inwestycji.
Grupa Budimex przykłada również dużą wagę do działania w sposób odpowiedzialny społecznie, tworząc nowe miejsca pracy, dbając o pracowników i środowisko. W tym roku zatrudniliśmy kolejnych 500 osób na umowę o pracę. Dzięki tym działaniom, Budimex nieprzerwanie od roku 2011 pozostaje w składzie RESPECT Index– indeksu giełdowego obejmującego spółki prowadzące biznes w sposób odpowiedzialny.