Budimex podpisał umowę z Orlenem

22 października 2015, 15:57 Alert

(Budimex)

21 października 2015 roku Budimex podpisał z Polskim Koncernem Naftowym Orlen umowę na budowę na budowę kompletnej i nowoczesnej instalacji reaktora wielokomorowego do procesu dekarbonizacji wraz z infrastrukturą w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction).

Umowa ma wartość 27,5 mln złotych netto. Na jej realizację Budimex ma czas do końca 2016 roku.

Budownictwo energetyczne i przemysłowe to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Budimeksu. Obecnie spółka realizuje kontrakty o łącznej wartości ponad 800 mln złotych dla Grup PGE, EDF, PGNiG i dla klientów publicznych.

W grudniu 2014 roku Budimex podpisał umowę na projekt i budowę nowej kotłowni szczytowej w elektrociepłowni w Gdyni. W Turowie w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH oraz Tecnicas Reunidas SA spółka buduje nowy blok energetyczny. W Elektrociepłowni Siekierki , w konsorcjum z Andritz Energy & Environment GmbH, Budimex instaluje i modernizuje instalację odazotowania i odsiarczania spalin. Spółka wybudowała Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku i uruchamia ten obiekt. Kolejne zrealizowane inwestycje to  zakłady unieszkodliwiania i sortowni odpadów w Ostrowie Wielkopolskim i Biechowie.