TAG: Elektrownia Turów
Pompowanie kapitału w węgiel brunatny było ryzykowne jeszcze przed pandemią. Po recesji wywołanej przez koronawirusa stanie się skrajnie […]
– Realizacja żadnej strategii nie będzie możliwa bez przeprowadzenia wcześniejszego dialogu i dokonania ustaleń z najpoważniejszymi […]
– W tych trudnych czasach ufamy, że po kryzysie zmieni się podejście do naukowców, lekarzy czy analityków ryzyka. Samo z siebie nic się […]
Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki z 2019 roku. Zanotowała niższą produkcję energii w elektrowniach opalanych węglem brunatnym […]
Czeskie władze samorządowe i państwowe żądają zaniechania dalszego wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów. Twierdzą, że kopalnia […]
Nowy blok na węgiel brunatny w Turowie jest na finiszu. Powinien być gotowy w trzecim kwartale tego roku. Koncesja na wydobycie w pobliskiej […]
W Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, realizowany jest program modernizacyjny bloków […]
Kraj liberecki (województwo w Czechach) poskarżył się do Komisji Europejskiej w sprawie planowanej rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla […]
Od 1 sierpnia w Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, można korzystać z nowoczesnej stacji […]
Elektrownia Turów chce zwiększyć dostawy mediów technologicznych do działającego w jej pobliżu kompleksu ogrodniczego. W ubiegłym tygodniu […]
Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie […]
Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółkę […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka zależna PGE, podpisała aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod […]
W Elektrowni Turów, należącej do PGE GiEK, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, pomyślnie przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła nowo […]