TAG: Elektrownia Turów
Od 1 sierpnia w Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, można korzystać z nowoczesnej stacji […]
Elektrownia Turów chce zwiększyć dostawy mediów technologicznych do działającego w jej pobliżu kompleksu ogrodniczego. W ubiegłym tygodniu […]
Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie […]
Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółkę […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka zależna PGE, podpisała aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod […]
W Elektrowni Turów, należącej do PGE GiEK, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, pomyślnie przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła nowo […]
W dniach 23-25 listopada w Elektrowni Turów przeprowadzono udane próby ciśnieniowe kotła nowego bloku energetycznego – poinformował w […]
PGE chce zmienić swoje węglowe oblicze i szuka możliwości dywersyfikacji swojego parku wytwórczego. Koncern zamierza położyć większy nacisk […]
Blok nr 6 Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, zyskał system rezerwowego […]
Pierwszy raz w historii polskie koncerny energetyczne chcą zbudować więcej elektrowni na gaz niż węgiel. Do jednych i drugich otrzymają […]
Zakończono wznoszenie żelbetowego płaszcza chłodni kominowej, czyli najwyższego obiektu nowo budowanego bloku energetycznego w Elektrowni […]
– Rozwój ciepłownictwa jest jednym z filarów rozwoju PGE. Koncentrujemy się na integracji aktywów kupionych od EDF. Jest duża praca […]
Elektrownia Turów i Citronex I. podpisały 21 marca porozumienie dotyczące dostaw energii elektrycznej, ciepła i wody, przeznaczonych na potrzeby […]
Klasy zawodowe trzech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zgorzeleckiego funkcjonować będą pod patronatem PGE. W placówkach utworzone […]