TAG: Elektrownia Turów
Blok 7 (dawniej 11) o mocy 496 MW w Elektrowni Turów w jest już pełnej dyspozycji dla operatora systemu przesyłowego – przekazuje Polska […]
Nowy blok węglowy Elektrowni Turów, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej, po ponad miesięcznym przeglądzie jest fazie rozruchu przed […]
Nowy blok węglowy Elektrowni Turów, należący do Polskiej Grupy Energetycznej, po ponad miesięcznym planowanym wcześniej przeglądzie ponownie […]
Krzysztof Kuśmierowski został powołany na stanowisko prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 14 lipca 2021 roku. Złożył rezygnację […]
Polska Grupa Energetyczna informuje, że postój nowego bloku węglowego Elektrowni Turów był zaplanowany z wyprzedzeniem, a osuwisko w kopalni […]
Dzisiaj mają zostać wznowione rozmowy polsko–czeskie o wycofaniu przez Czechy skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) ws […]
Dzisiaj ruszają rozmowy polsko–czeskie o zakończeniu sporu wokół wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów. Wczoraj w Sejmie wiceminister […]
W gazecie Sächsische Zeitung (SZ) ukazał się artykuł Anji Beutler wyjaśniający pozycję Niemiec, a w szczególności Saksonii, w kwestii […]
– Rząd czeski chce dać stronie polskiej trzy tygodnie na odniesienie się do sankcji finansowych za dalsze wydobycie węgla brunatnego w […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […]
Zdaniem czeskich hydrologów ewentualnej zgodzie na rozbudowę polskiej kopalni Turów powinna towarzyszyć dokładniejsza ochrona wód podziemnych, […]
Ministerstwo aktywów państwowych spodziewa się, że w najbliższym czasie Czesi przedstawią projekt umowy w sprawie Turowa. Jej podpisanie […]
Spór polsko-czeski o Turów trwa. Czesi twierdzą, że w kluczowym momencie zabrakło oceny oddziaływania wydobycia węgla brunatnego w Turowie na […]
– Czesi w ciągu najbliższych tygodni przedstawią projekt umowy w sprawie Turowa – powiedział wiceminister Artur Soboń. Jego zdaniem, […]
Mamy uzgodnione wytyczne do umowy ws. dalszej pracy kopalni i elektrowni Turów. Wczoraj zrobił to zespół negocjacyjny. Jeśli ta umowa zostanie […]