Nie będzie blackoutu? Elektrownia Turów ma szybko skończyć remonty

11 sierpnia 2022, 10:30 Alert

Zgorzelec.info ostrzegał, że w Elektrowni Turów pracują tylko trzy z sześciu bloków na węgiel brunatny. Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zarządzająca obiektem uspokaja, że to skutek remontów, które szybko się skończą.

Elektrownia Turów. Fot. Marcin Roszkowski
Elektrownia Turów. Fot. Marcin Roszkowski

– Na chwilę obecną w Turowie pracują tylko trzy bloki. Jak wynika z naszych informacji: 3,5,6 mają awaryjny przestój prawdopobnie przez problemy w kotle i powstałe stąd nieszczelności. Blok 7 dzień po remoncie znowu ma awarię, a nowy od połowy lipca postoi aż do początku września – ostrzegał Zgorzelec.info 10 sierpnia.

– Kilka bloków energetycznych w Elektrowni Turów jest obecnie w trakcie remontów, które zostały zgłoszone operatorowi systemu elektroenergetycznego (PSE). Postoje remontowe bloków energetycznych są standardowym działaniem w energetyce zawodowej – część z nich została ujęta w rocznym harmonogramie remontów, który przygotowywany jest z odpowiednim wyprzedzeniem. Bloki energetyczne Elektrowni Turów muszą być dobrze przygotowane do zbliżającego się sezonu zimowego a przeprowadzane obecnie prace m.in. realizują ten cel. Wszystkie postoje są krótkotrwałe i w najbliższych dniach jednostki zostaną przywrócone do ruchu – tłumaczy PGE GiEK w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów do 7 sierpnia był w postoju, który został zaplanowany i uzgodniony z PSE na wniosek wykonawcy jeszcze w ubiegłym roku. Blok nr 7, jak każda tego typu jednostka wytwórcza, wymaga nie tylko wymiany części zamiennych, konserwacji, remontów bieżących urządzeń i wyposażenia – istotnych z punktu zapewnienia niezawodności pracy bloku, ale także przeprowadzenia większych, kompleksowych przeglądów. Każdy blok energetyczny od momentu uruchomienia ma cykliczne ustalane harmonogramy prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia możliwie jak największej dyspozycyjności bloku w przyszłości.

PGE GiEK podaje, że nowy blok w Elektrowni Turów wybudowany został przez Konsorcjum Wykonawcze Mitsubishi Power Europe GmbH, Tecnicas Reunidas SA i Budimex SA w formule „pod klucz”, która uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę, montaż oraz uruchomienie i przekazanie go do eksploatacji, jak również usuwanie wad i usterek powstałych przed przejęciem bloku do eksploatacji oraz w okresie gwarancji. Wraz z przejęciem bloku do eksploatacji w maju 2021 roku rozpoczął się okres gwarancyjny, w którym wszelkie odchylenia od standardowej pracy bloku niwelowane są przez Konsorcjum Wykonawcze, pełniące rolę gwaranta.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Izba tor-Turów