Budowa Polimerów Police może wystartować

1 czerwca 2020, 16:45 Alert

Grupa Lotos, Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Hyundai Engineering Co. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zawarły umowy finansowania projektu „Polimery Police”. Ponadto spółka Grupa Azoty Polyolefins, powołana do realizacji tej inwestycji, podpisała umowę kredytową z konsorcjum krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.

Fot. Lotos

Polimery Police

Lotos informuje, że całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro. Budowa ma zostać zakończona już w 2022 roku. – Dziś ostatecznie finalizujemy trwające wiele miesięcy prace związane z zapewnieniem finansowania projektu „Polimery Police”. To jedna z największych inwestycji nie tylko w polskim, ale też europejskim przemyśle. Ta budowa już trwa, koreański Hyundai, który jest nie tylko naszym partnerem kapitałowym, ale też generalnym wykonawcą, wszedł na plac budowy już na początku tego roku. „Polimery Police” to inwestycja ważna nie tylko dla nas, ale dla całej polskiej gospodarki. Grupie Azoty pozwoli na strategiczną dywersyfikację przychodów, a nasz kraj dzięki niej z importera polipropylenu stanie się jego eksporterem – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Wkład Grupy Lotos w finansowanie projektu wyniesie 500 mln złotych, a Hyundai i KIND zapewnią 130 mln dolarów. Z powyższych kwot wkład Grupy Lotos w kapitał akcyjny Grupy Azoty Polyolefins wyniesie 300 mln zł, a partnerów koreańskich 78 mln dolarów (73 mln dolarów od Hyundai i pięć milionów dolarów ze strony KIND). Pozostałe środki od Grupy Lotos i KIND (odpowiednio 200 mln zł i równowartość 52 mln dolarów) zostaną wniesione jako pożyczki podporządkowane.

– To przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Stawiamy na projekty innowacyjne, które wybiegają w przyszłość, a takim projektem są właśnie „Polimery Police” – podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos.

Dodatkowe środki i moce produkcyjne

Projekt zostanie również zasilony dodatkowymi środkami od Grupy Azoty SA i Grupy Azoty ZCh Police – całkowite zaangażowanie tych spółek wyniesie docelowo 1 832 mln zł, z czego 60 procent stanowić będzie kapitał akcyjny a 40 procent pożyczki podporządkowane. Po wpłatach kapitał spółki Grupa Azoty Polyolefins wzrośnie do ok. 1,7 mld zł. Skład akcjonariatu będzie wyglądał w następujący sposób: Grupa Azoty SA – 30,52 procent, Grupa Azoty ZCh „Police” – 34,41 procent, Grupa Lotos – 17,3 procent, Hyundai – 16,63procent, KIND – 1,14 procent.

Lotos podaje, że moce produkcyjne instalacji polipropylenu wyniosą 437 tys. ton rocznie. Szacuje się, że w momencie uruchomienia polickiej instalacji popyt na to tworzywo w Europie przekroczy 12 mln ton rocznie. Polipropylen jest jednym z podstawowych tworzyw, stanowi blisko 20 procent całego rynku tych materiałów w Europie. Ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, transparentność), jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, medycznym, motoryzacyjnym czy też budowlanym.

Grupa Lotos/Jędrzej Stachura

Reforma nadzoru właścicielskiego ważna dla przejęcia Lotosu przez Orlen trafi do konsultacji