Buffetaut: Pogłębiona integracja UE dla niższych cen energii

27 czerwca 2014, 11:26 Energia elektryczna

Komitet Ekonomiczno-Społeczny UE wezwał Unię do pogłębienia integracji w celu uzyskania niższych cen energii w Europie.

– Koordynacja i współpraca w Europie są niezbędne dla utrzymania cen energii na odpowiednim poziomie i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw – powiedział jeden z członków Komitetu, Stephane Buffetaut podczas swojego wystąpienia. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z jego tezami. Część z nich wyraziła rozczarowaniem rywalizacją w sektorze energetycznym między niektórymi państwami członkowskimi.

Przedstawiciele KES przekonują, że w tym zakresie to Komisja Europejska powinna przejąć dowodzenie. Narzędziami do realizacji tego celu mają być Grupy Koordynacji w sektorze gazu i energii elektrycznej oraz stowarzyszenia operatorów sieci gazowych i elektrycznych – odpowiednio ENTSOE i ENTSOG. Przedstawiciele Komitetu przyznają, że te organy nie współpracują dotąd w sposób wystarczający.

Od wczoraj trwa szczyt Rady Europejskiej w Brukseli.