Bułgaria chce być rozdzielnią gazu z Azerbejdżanu

30 września 2016, 09:00 Alert
Gaz zawór

Podczas czwartego posiedzenia międzyrządowej komisji Azerbejdżanu i Bułgarii w Baku, podano informację o tym, że azerski gaz dotrze do Bałkańskiego Hubu Gazowego od 2020 roku.

Podpisano także protokół w sprawie dyskusji o reeksporcie surowca z terytorium bułgarskiego do innych krajów.

Gaz ze złóż Szach Deniz 2 w Azerbejdżanie ma dotrzeć do Bułgarii poprzez połączenia gazowe z Grecją i Turcją w 2023 roku. Wcześniej surowiec może być dostarczany w oparciu o operacje swap.

Bałkański Hub Gazowy to niezdefiniowany projekt polityczny Bułgarii, który zakłada, że ten kraj stanie się pośrednikiem w dostawach gazu dla regionu. Zamierza w tym celu wykorzystać dostarczany już gaz z Rosji, oraz surowiec z Azerbejdżanu, który dotrze do Europy dzięki infrastrukturze Korytarza Południowego: Gazociągowi Transanatolijskiemu (TANAP) i Transadriatyckiemu (TAP).

Komisja Europejska podkreśla, że hub mógłby powstać dopiero po ukończeniu połączeń międzysystemowych między systemem przesyłowym gazu w Bułgarii a sąsiednimi.

Novinite/Wojciech Jakóbik