Bulwar Jana Karskiego gotowy

3 sierpnia 2015, 14:00 Infrastruktura

W niedzielę, 2 sierpnia, otwarto zmodernizowany fragment nadwiślańskiej promenady – Bulwar Jana Karskiego. Na blisko kilometrowym odcinku, od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Boleść, obok deptaku i ścieżki rowerowej pojawiły się nasadzenia drzew oraz kwiatów, a także mała architektura.

– Dziś przekazujemy warszawiakom pierwszy fragment zmodernizowanych bulwarów. Na blisko kilometrowym odcinku mieszkańcy zyskali wielkomiejską promenadę, a także ścieżkę rowerową, położone tuż nad Wisłą. Myślę, że w ten sposób udało nam się zrealizować część planów Prezydenta Starzyńskiego związany z powrotem Warszawy nad Wisłę. Dzięki lewobrzeżnym bulwarom mieszkańcy naszego miasta zyskali kolejną atrakcyjną ofertę spędzania czasu nad rzeką. Mam nadzieję, że będą z niej chętnie korzystali – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Lewobrzeżne bulwary to nowa jakość nad Wisłą. Od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Boleść na Podzamczu powstała promenada, którą uzupełnia ścieżka rowerowa. Na całej długości nadwiślańskiego deptaku nasadzono liczne drzewa, krzewy i kwiaty, pojawiła się także mała architektura – ławki, pergole, stojaki na rowery, a także wyjątkowe oprawy oświetleniowe „żagle”. Całość bulwaru jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach, poprzez nowo wybudowane rampy zjazdowe oraz zmodernizowane przejścia podziemne pod Wisłostradą, wyprowadzające bezpośrednio na poziom bulwaru Wisły.

Nadwiślańska promenada została zaprojektowana tak, by można było z niej korzystać do poziomu wody w Wiśle nieprzekraczającego 600 cm na wodowskazie. Na dolny poziom bulwaru tuż nad wodą będzie można wchodzić do chwili, gdy wodowskaz nie wskaże poziomu 280 cm. Podczas modernizacji bulwarów zastosowano odpowiednie technologie zabezpieczające promenadę w przypadku powodzi. Są to między innymi przenośne zapory przeciwpowodziowe w przejściach podziemnych, podnoszone schody prowadzące na dolny poziom bulwaru, czy system dalb i pływaków pływających chroniących pawilon usługowy przed zalaniem.

Na bulwarze powstały również niewielkie placyki zlokalizowane na osiach kompozycyjnych Starego Miasta, które będą mogły być wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i wystawienniczej.

Dodatkowo poza funkcjami komunikacyjnymi i rekreacyjnymi, dzięki ukształtowaniu przestrzeni bulwaru, brzeg zyskał reprezentacyjne oblicze, tworzące nowy front lewobrzeżnej części stolicy. Dzięki temu mieszkańcy zyskali nowe obiekty i osie widokowe. Na uwagę zasługuje również punkt widokowy, z którego rozpościera się widok na Zamek Królewski w Warszawie.

Wciąż trwają prace przy obiektach pływających pełniące funkcje przystani i przystanków rzecznych, które w przyszłym roku uzupełnią ten fragment bulwaru. Będą mogły cumować tu nie tylko statki kontraktowane przez miasto, ale także łodzie rekreacyjne i barki usługowe. Podczas przebudowy bulwaru nabrzeże wyposażone zostało w instalacje dostarczające wodę i elektryczność, a także odprowadzające ścieki. To ułatwi tym jednostkom funkcjonowanie. Niebawem otwarty zostanie również pawilon informacji turystycznej, w którym zlokalizowana będzie również niewielka restauracja i publiczna toaleta.

Już wkrótce wznowione zostaną również prace na drugim odcinku bulwarów.

– Rozpisaliśmy już przetarg na dokończenie prac na drugim odcinku bulwarów od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Część pracy mamy tam już za sobą, jednakże podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszego odcinka, musimy liczyć się z Wisłą, która jak wiemy bywa kapryśna. Mam jednak nadzieję, że mieszkańcy już wkrótce będą mogli cieszyć się całą długością promenady – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Do poniedziałku, 24 sierpnia, zbierane są wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przetarg jest ograniczony. Pięciu wybranych oferentów zostanie zaproszonych do składania ofert we właściwym postępowaniu. Ponadto niebawem ogłoszony zostanie przetarg na dokończenie czterech obiektów pływających. Obiekty te pełnić będą funkcję przystanków rzecznych lub przystani i każdy z nich wyposażone będą w toaletę publiczną, mała gastronomię, oraz słoneczny taras.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń przebudowy bulwarów nadwiślańskich:

 • grudzień 2008 – konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie;
 • maj 2009 – rozstrzygnięcie konkursu – zwycięża RS Architektura Krajobrazu we współpracy z Artchitecture;
 • sierpień 2011 – po zakończonym procesie uzgodnień – działania w obszarze zalewowym oraz Natura 2000 – wydane zostaje pozwolenie na budowę;
 • styczeń 2012 – ogłoszenie przetargu ograniczonego – 10 firm zaproszonych do składania ofert;
 • wrzesień 2012 – rozstrzygnięcie przetargu – wygrywa Hydrobudowa Gdańsk;
 • styczeń 2013 – podpisanie umowy na realizację inwestycji – odwołania od wyników przetargu oraz kontrola uprzednia Urzędu Zamówień Publicznych;
 • sierpień 2013 – wstrzymanie części prac z powodu gniazdowania jaskółek brzegówek;
 • maj 2014 – wstrzymanie prac z powodu fali wezbraniowej na Wiśle;
 • luty 2015 – rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy – przejęcie realizacji inwestycji przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg;
 • lipiec 2015 – Wojewódzki oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydają zgodę na użytkowanie bulwarów.

Na realizację nadwiślańskich bulwarów – obu odcinków – dotychczas wydatkowanych zostało blisko 50 mln zł. Koszt przebudowy całego pasu nabrzeży pochłonie ok. 130 mln zł. Dofinansowanie unijne dla tej inwestycji to dotychczas blisko 3,9 mln zł.

Pierwszy etap przebudowy nadwiślańskich bulwarów – od ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego – odbył się w ramach projektu „Pedałuj i płyń”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Ciekawostki dotyczące przebudowy nadwiślańskich bulwarów:

Okładzina z piaskowca:

 • renowacji poddanych zostało ok. 1100 m2;
 • wymianie podlegało ok. 1150 m2;
 • nowa okładzina w przejściach podziemnych i od strony Zamku Królewskiego – ok. 800 m2;
 • oczyszczenie z graffiti okładziny podlegającej renowacji – powyżej 3000 roboczo-godzin.

Na nowym odcinku bulwaru:

 • powstało 15 budek dla trzmieli;
 • posadzono 98 grabów;
 • w dolnym murze pozostawiono szczeliny, w których w trakcie budowy gniazdowały jaskółki brzegówki – być może zechcą ponownie założyć tam gniazda.

Źródło: Urząd m. st. Warszawy