Prawo
Już 15 maja 2020 roku o godzinie 14.00 rusza drugi nabór do zmienionego programu Czyste Powietrze. Jego celem jest walka ze smogiem pochodzącym z […]
Ósmego maja 2020 roku zostały wprowadzone nowe zasady kalkulacji taryf dla sektora ciepłowniczego. – Zgodnie z ustawą o prawie […]
Gazprom dostosował się do wyroku sądu arbitrażowego, gdyż wiedział jakie mogą być negatywne konsekwencje z zajęciem jego majątku włącznie […]
W dniu 17 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa […]
Bartłomiej Kupiec, konsultant ds. polityki energetycznej oraz ekspert Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce, przygląda się idei stworzenia […]
Pakiet antykryzysowy to przyjęte i ogłoszone 31 marca 2020 roku trzy ustawy, które mają pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu związanego z […]
Zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych mają usprawnić działanie spółek w dobie koronawirusa.
Tomasz Brzeziński i Adam Wawrzynowicz z kancelarii prawnej Wawrzynowicz i Wspólnicy* prezentują omówienie projektu Rozporządzenia […]
Nie ma wątpliwości, że epidemia koronawirusa wpłynie na gospodarkę i o ile skutki długofalowe są na ten moment trudne do przewidzenia to […]