Środowisko
Skuteczna walka ze smogiem wymaga edukacji społeczeństwa i promowania ciepła systemowego. Sektor ciepłowniczy apeluje jednak o zmiany w systemie […]
Przez wiele lat sprawa ekologii w Chinach była marginalizowana albo niedostrzegana. W czasach „Wielkiego Skoku” ekosystem lasów był […]
Dobrze zorganizowany transport miejski może nie tylko wpłynąć na optymalizację zużycia energii i poprawę jakości powietrza, ale też […]
– Efekt cieplarniany to poważny i szeroki problem. Najpierw powinniśmy mówić o smogu – powiedział prezes Urzędu Regulacji […]
-W walce ze smogiem oprócz kampanii informacyjnych potrzebne są przede wszystkim regulacje. Problem w tym, że przyjmowanie ich jest kontrowersyjne […]
W życiu są dwie pewne rzeczy: podatki i smog. Postarajmy się, żeby pozostały tylko podatki. Ciepłownictwo może przestać być jednym ze […]
Walka ze smogiem prowadzona przez administrację rządową opiera się na trzech programach. Są to Program Czyste Powietrze wart 103 mld zł, a […]
Piotr Chmiel pisze o rozejściu się celów polityki klimatycznej na poziomie globalnym z polityką energetyczną Polski.
– Bez systemów wsparcia, takich jak dotacje do mieszkań dla zmagających się z ubóstwem energetycznym nie poprawimy jakości powietrza […]