CBA kontroluje przetargi NCBR

8 sierpnia 2018, 09:00 Alert

CBA w połowie lipca rozpoczęła kontrolę przetargów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), rozstrzyganych w latach 2012-2018. Kontrola ma potrwać do października.

fot. CBA

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził PAP, że Departament Postępowań Kontrolnych CBA wszczął kontrolę dotyczącą wartej 110 mln zł umowy z partnerami prywatnymi i dysponowania w związku z tym majątkiem NCBR.

CBA sprawdzi przetarg przy BRIdge VC

Kaczorek powiedział, że funkcjonariusze departamentu sprawdzą wybrane procedury rozporządzania mieniem Centrum. „Szczególnie przyjrzymy się umowom o wsparcie publiczno-prywatne dla komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych z udziałem funduszy inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka” – podał. CBA wskazało, że podczas działań zajmie się projektem pilotażowym „BRIdge VC”.

„Chcemy przede wszystkim wiedzieć, jak wyłoniono partnerów do wartego 110 mln zł projektu i jak zabezpieczono interesy NCBR w tej umowie” – dodał.

Rzecznik prasowy NCBR Kamil Melcer pytany przez PAP potwierdził, że toczy się taka kontrola CBA:

16 lipca 2018 r. NCBR otrzymało informację o wszczęciu kontroli w zakresie wybranych procedur i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem NCBR w latach 2012-18.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami NCBR w ramach bieżącego nadzoru prowadzi własne kontrole planowe i doraźne, mające na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektów w ramach programu BRIdge.

Zaznaczył, że nie może podać więcej informacji, ale Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współpracuje z kontrolującymi i udostępnia im dokumenty potrzebne do kontroli.

„Być może więcej będę mógł powiedzieć w październiku, jeśli wtedy kontrola się zakończy” – dodał.

Zgodnie z ustawą o CBA, kontrole Biura powinny trwać do trzech miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szef CBA może wydłużyć czynności kontrolne najdalej o sześć miesięcy – przewiduje ustawa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest państwową instytucją, której misją jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. Te działania mają być impulsem rozwojowym dla gospodarki i korzyścią dla społeczeństwa – deklaruje NCBR.

Centrum jest agencją wykonawczą, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Nadzoruje ją minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szefem NCBR jest prof. Maciej Chorowski, a główne decyzje podejmuje siedmioosobowy komitet sterujący ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa – Wiesław Binienda, Wojciech Dąbrowski, Aneta Kordowska, Dariusz Laskowski, Ryszard Lewiński, Robert Napora i Andrzej Synowiecki.

Polska Agencja Prasowa