CEDEnergy: Energetyka chce się zmieniać. Komisja Europejska chce pomóc

11 grudnia 2017, 11:30 Energetyka

Komisja Europejska chce wesprzeć konkretnymi środkami transformację energetyczną w Europie Środkowej. Branża chce się zmieniać i już to robi, ale liczy na pomoc. Region liczy zaś na LNG ze Świnoujścia. W Brukseli odbył się Środkowo-europejski Dzień Energii 2017 (Central European Day of Energy) pod patronatem BiznesAlert.pl.

Konferencja CEDEnergy w Brukseli. Fot. BiznesAlert

Ristori: Komisja będzie wspierać transformację

Konferencję otworzyła przemowa Dominique Ristoriego, przewodniczącego Dyrektoriatu Generalnego ds. Energetyki w Komisji Europejskiej. Mówił o tym, że inwestycje w czystą energetykę po raz pierwszy w historii w zeszłym roku przewyższyły inne inwestycje w sektorze. Tymczasem nakłady na paliwa kopalne spadają.

Podkreślił, że Komisja dostrzega starania Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie budowy infrastruktury i realizacji projektów na rzecz efektywności energetycznej. Wspomniał w tym kontekście między innymi Korytarz Norweski, czyli Baltic Pipe. – Mamy postępy nowego projektu gazociągu z Norwegii do Polski – wymienił Dominique Ristori. – Nadszedł jednak czas na poświęcenie więcej czasu czystej energetyce. Nasze podejście bazuje na interpretacji reżimu regulacyjnego. To stąd wzięły się nasze propozycje regulacyjne ułatwiające dostęp do środków i technologii.

Zadeklarował, że Komisja skorzysta z wszelkich możliwości, mechanizmów i środków, aby wesprzeć Europę Środkowo-Wschodnią w transformacji energetycznej. – Najwyższy czas wesprzeć rozwój systemu magazynów energii – powiedział. – Musimy wypromować nowy produkt i nowy rynek. Powinniśmy zmobilizować do tego wszelkie rezerwy – dodał. Mówił także o konieczności inwestycji w większą efektywność energetyki jądrowej.

– Będziemy w stanie promować czystą energię nie tylko dzięki reżimowi regulacyjnemu i innowacjom, ale poprzez stworzenie solidnej bazy industrialnej dla transformacji energetycznej – przekonywał uczestnik konferencji.

Jesień: Transformacja potrzebuje środków

Prof. Leszek Jesień, dyrektor Central European Energy Partners, zgodził się z Ristorim odnośnie potrzeby rozbudowy infrastruktury, szczególnie transportowej, np. dla rozwoju elektromobilności. – Innowacje to jeden z filarów Unii Energetycznej. Chociaż Europa Środkowa wydaje się nie nadążać za zachodnią, to zarówno rządy, jak i firmy potwierdzają wysoką potrzebę ich wdrażania. Widać to w planach i już realizowanych projektach. Ten trend może przyspieszyć. Może być to cel wsparcia funduszami europejskimi – wskazał.

Organizator konferencji przypomniał o raporcie CEEP na temat nowych technologii w transformacji energetycznej w Europie Środkowej. – Raport wskazuje, że energetyczne są coraz bardziej chętne do dostosowania swych strategii do potrzeb innowacji. Rozwijają się startupy wspierające innowacje. Mamy zmiany w systemach zarządzania energetyką. To wszystko razem zmienia funkcjonowanie energetyki – wskazał profesor.

Buzek: Państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją Europejską

W dyskusji wziął udział także prof. Jerzy Buzek, przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). – Mamy pewne zaszłości w transformacji energetycznej w stosunku do Europy Środkowej. Jesteśmy w specyficznej sytuacji, którą należy wziąć pod uwagę – wskazał. Jego zdaniem należy te braki przezwyciężyć inwestycjami. Uznał, że należy stworzyć synergię na rzecz transformacji energetycznej w podstawowych politykach unijnych. – Potrzebujemy narzędzi finansowych, nowych funduszy. One powstają, ale powinny być ze sobą kompatybilne – ocenił. Jego zdaniem należy zwiększyć o połowę inwestycje na innowacje w energetyce.

– Musimy być otwarci na nowe instrumenty, czy to łączone finansowanie, crowdfunding, czy inne rozwiązania. Należy także dawać możliwości konsumentom poprzez przemianę ich w prosumentów. Do 2050 ponad połowa gospodarstw domowych w Europie może się zaangażować w wytwarzanie energii. Widać te zmiany w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Należy także dawać siłę krajom członkowskim Europy Środkowej ku kolektywnemu, partycypacyjnemu zaangażowaniu. Potrzebna jest z tego względu kampania informacyjna, narzędzia wsparcia i usługi.

– Na podstawie polskich doświadczeń można powiedzieć, że podstawy przejścia energetycznego ustanowiliśmy jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Trzy lata temu uruchomiliśmy program dla prosumentów na prowincji. Zorganizowaliśmy w czerwcu konferencję na ten temat. W tym przedsięwzięciu wzięli udział minister energii Krzysztof Tchórzewski i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Komisja Europejska powinna włączyć się w ten wysiłek.

Uczestnicy konferencji wspomnianej przez prof. Buzka rozmawiali m.in. o instrumentach wspomagających rozwój mikroźródeł OZE. Organizatorem konferencji jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Partnerami natomiast Fundacja Konrada Adenauera, Agencja Rynku Rolnego i Bank Ochrony Środowiska.

– Mamy świetne przykłady współpracy i postępów w zakresie nowych, czystych technologii w krajach członkowskich. Powinniśmy dzielić się wiedzą. Aby zwyciężyć, musimy iść razem. To informacja dla partnerów w Polsce – podsumował Buzek.

Zwrot energetyczny: biznes i polityka

W dyskusji wziął udział również Timo Tatar, szef departamentu energii w ministerstwie rozwoju ekonomicznego i komunikacji Estonii. – Zasady ustalone w trzecim pakiecie energetycznym muszą zostać zmodernizowane w stosunku do realiów coraz większego udziału OZE, aby móc wykorzystać w pełni ten potencjał – powiedział. – Integracja tych źródeł pozwala na lepsze planowanie i zaangażowanie konsumentów. Musi się jednak odbywać w oparciu o silny fundament rynkowy – podkreślił.

Beatrix Andrea Kadar, podsekretarz ministerstwa energetyki Węgier, które obejmują prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, mówiła o konkretnych projektach na rzecz integracji rynków energetycznych. – Redukcja zależności przez dywersyfikację rynków jest ważna nie tylko ze względu na rynek, ale także bezpieczeństwo regionalne. Prezydencja węgierska chce wzmocnienia połączeń na osi północ-południe.

– Europa Środkowa jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego przez zależność od jednego dostawcy i braki w infrastrukturze. To ważne dla konkurencyjności całego regionu. W celu udostępnienia dostaw z polskiego terminalu LNG trzeba dobudować infrastrukturę gazową. Na południu mamy wyspy energetyczne, które trzeba połączyć – wyliczyła uczestniczka wydarzenia. Przypomniała, że w Budapeszcie odbyła się konferencja poświęcona promocji gazu skroplonego, w której wzięli udział przedstawiciele branży z całej Europy. Chodzi o LNG Summit z października 2017 roku, którego partnerem medialnym był BiznesAlert.com.

Woźniak do V4: Jeśli potrzebujecie małego LNG, skontaktujcie się z PGNiG