To oni będą rządzić rynkami. Rusza CEE Capital Market Leaders Forum

21 listopada 2017, 13:00 Alert
CEE Capital Market Leaders Forum
fot. Pixabay

Już 1 grudnia 2017 roku Fundacja im. Lesława A. Pagi rozpoczyna III edycję projektu CEE Capital Market Leaders Forum. Projekt skierowany jest do ambitnych młodych ludzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, będących pasjonatami rynku kapitałowego, finansów oraz ekonomii. Udział w wydarzeniu daje uczestnikom możliwość nauki od najlepszych praktyków rynku, a przede wszystkim pozwala na międzynarodową wymianę doświadczeń. BiznesAlert.pl ma patronat nad tym projektem.

Jednym z głównych celów Forum jest analiza dotycząca przyszłości rynków kapitałowych w regionie CEE. Jednym z najważniejszych tematów będzie zagadnienie impact investments.

CEE Capital Market Leaders Forum wspiera przede wszystkim rozwój młodych liderów i tworzy trwałą społeczności zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Forum obejmuje 4 dni profesjonalnych szkoleń i warsztatów, podczas których 60-ciu młodych ludzi będzie miało szanse rozwijać swoje umiejętności menedżerskie, potencjał liderski, a także wiedzę praktyczną z obszarów takich jak m.in. Impact Investing, strategii finansowania Start-upów, czy innowacji w sektorze finansowym.

Szkolenia odbywać się będą w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w inkubatorze innowacji InnVento, a działania uczestników zostaną podsumowane podczas uroczystej Gali. W trakcie tego wydarzenia uczestnicy Forum wraz z ekspertami firm Partnerskich zmierzą się z analizą tematu: „Nowe możliwości rozwoju rynków kapitałowych w regionie CEE”. Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia Funduszu Wyszehradzkiego.

Inspirujące spotkania z liderami regionu CEE, szkolenia prowadzone przez wybitnych ekspertów ze świata finansów oraz możliwość odbycia stażu w jednej z firm Partnerskich to tylko część wyjątkowego doświadczenia, jakim jest udział w CEE Capital Market Leaders Forum. Program jest inspirującą przygodą, która owocuje nawiązaniem wartościowych kontaktów na płaszczyźnie zawodowej, a także prywatnej.

Ponadto, stypendyści Forum dołączają do unikatowej grupy Alumnów Fundacji, co umożliwia zacieśnianie kontaktów oraz stałą wymianę wiedzy i informacji. Sieć Alumnów obecnie liczy ponad 1400 członków – dotychczasowych uczestników wszystkich programów Fundacji, którzy pracują w wiodących firmach na rynkach finansowych w kraju i za granicą.

Projekt otrzymał Grant Wyszehradzki udzielony przez Fundusz Wyszehradzki i jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Misją Funduszu jest wspieranie zrównoważonej współpracy w Europie Centralnej.

CEE Capital Market Leaders Forum