Odległe pustynie w Chinach staną się zagłębiem OZE

7 kwietnia 2023, 14:35 Alert

Obecnie Chiny są świadkiem niezwykłego wzrostu budowy ogromnych farm fotowoltaicznych i wiatrowych wzdłuż zachodnio-północnych pustynnych regionów, a rozwój ten przekształci niegdyś jałowe i opuszczone obszary w tętniące życiem centra energii odnawialnej – pisze Jacek Perzyński.

Xinhua / Muyu Xu
Xinhua / Muyu Xu

Warto zaznaczyć, że w Chinach pas terenów pustynnych ciągnie się przez kilka regionów autonomicznych: Mongolię Wewnętrzną, Xinjiang, Ningxia oraz prowincje Qinghai, Gansu i Shaanxi, które mają w sobie ogromny potencjał pod rozwój OZE.

Potężne zagłębie energii słonecznej i wiatrowej znajduje się na 7. co do wielkości Pustyni Kubuqi w Chinach w Mongolii Wewnętrznej, która ma stać stać się największą tego rodzaju bazą energetyczną na świecie.

Największy z projektów jest realizowany wspólnie przez China Three Gorges Corporation i Inner Mongolia Energy Group, a planowana całkowita moc ma wynieść 16 milionów kW, co odpowiada mocy zainstalowanej tamy Baihetan, drugiej co do wielkości elektrowni wodnej w Chinach.

Interesujące jest, że Mongolia Wewnętrzna zajmuje drugie miejsce w kraju po Tybecie pod względem zasobów energii słonecznej (od 2600 do 3400 godzin słonecznych rocznie). Energia słoneczna stała się głównym celem napędzania transformacji energetycznej regionu.

Na zachód od Kubuqi znajduje się Pustynia Tengger, 4. co do wielkości w kraju rozciągająca się w kierunku wschodniej części Regionu Autonomicznego Ningxia i na jej terenie również powstaną potężne instalacje solarne i wiatrowe. Pierwsza faza projektu elektrowni o zainstalowanej mocy 1 mln kW jest już prawie ukończona i wkrótce zostanie uruchomiona.

Od 2021 roku Państwo Środka rozpoczęło budowę szeregu dużych projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych w regionach pustynnych o łącznej mocy prawie 100 mln kW. Władze centralne planują teraz drugą partię wielkich projektów, a niektóre z nich zostaną są już w budowie.

Przez wiele lat chińskie władze centralne nie miały pomysłu na zagospodarowanie odległych pustynnych regionów. Budowa instalacji wiatrowych i słonecznych dają nadzieję na przyspieszenie transformacji energetycznej w Chinach, a także stworzą szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego na prowincjach, które były zapomniane przez władze centralne.

Xinhua / Jacek Perzyński

J. Perzyński: Takla Makan, czyli jak Chińczycy ożywili pustynię dzięki autostradzie