Spięcie Chiny-Rosja o złoża na Morzu Południowochińskim

18 maja 2018, 07:00 Alert

Wiedomosti informują, że spółka-córka rosyjskiego Rosnieftu szukała surowców na terytorium Morza Południowochińskiego, o które spierają się Chiny i Wietnam.

Wietnamska spółka-córka Rosnieftu o nazwie Rosnieft Wietnam wykonała jeden odwiert na Morzu Południowochińskim w obszarze, który Chińczycy uznają za swoje terytorium. W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o ten przypadek minister spraw zagranicznych Chin Lu Kang ocenił, że „żaden kraj, organizacja, firma, ani nawet osoba fizyczna nie może angażować się w poszukiwania ropy i gazu albo ich wydobycie na chińskich wodach bez zgody Pekinu – ostrzegł.

Lu wezwał Rosnieft Wietnam i rząd wietnamski do respektowania suwerenności chińskiej i nie robienie niczego, co zagroziłoby relacjom dwustronnym oraz stabilności w regionie.

Jednym z powodów sporów państw posiadających wybrzeża na Morzu Południowochińskim o tamtejsze wody jest nadzieja na zasobność złóż surowców znajdujących się pod jego dnem.

Wiedomosti/Wojciech Jakóbik