Przed właściwym COP24, w Katowicach odbędzie się PRE_COP24

24 lipca 2018, 14:15 Alert

Największe centrale związkowe zorganizują w sierpniu w Katowicach Społeczny PRE_COP24 – konferencję, służącą m.in. dyskusji nad wspólnym stanowiskiem związkowców i pracodawców przed szczytem klimatycznym COP24, który odbędzie w w grudniu w stolicy Górnego Śląska.

fot. Wikimedia Commons

Organizatorami PRE_COP24, który odbędzie się 9-10 sierpnia pod hasłem „Polska droga do czystego środowiska”, są: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz społeczna inicjatywa Górnictwo OK.

Konferencja będzie jednym z wydarzeń poprzedzających grudniowy szczyt klimatyczny. Do udziału w niej organizatorzy zaprosili przedstawicieli strony społecznej z wielu krajów świata, a także naukowców, pracodawców oraz przedstawicieli parlamentu i rządu, m.in. pełnomocnika ds. prezydencji COP24 Michała Kurtykę i wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

Organizatorzy spotkania chcą nadać mu kształt globalnej dyskusji o wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy. Liczą, że konferencja stworzy szansę wypracowania wspólnego polskiego stanowiska na grudniowy szczyt, który – jak oceniają – może być przełomowy dla dalszej polityki ochrony klimatu. Spotkanie ma też być okazją do prezentacji dotychczasowych działań w tym zakresie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

Koordynatorem Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24 jest Kazimierz Grajcarek, do niedawna szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, który podkreśla otwarty charakter konferencji oraz możliwość niekrępowanej wypowiedzi przedstawicieli różnych środowisk. „Naszym założeniem jest także to, że o klimacie i polityce klimatycznej będziemy rozmawiać ponad podziałami” – zaznaczył Grajcarek, zwracając uwagę na obecność zarówno związkowców, jak i pracodawców oraz naukowców.

Według Grajcarka, by dialog o polityce klimatycznej był pełny i efektywny, powinni brać w nim udział nie tylko politycy i naukowcy, ale także pracodawcy i przedstawiciele strony społecznej, w tym związków zawodowych, ponieważ regulacje klimatyczne znacząco wpływają na warunki działania i konkurencyjność firm, a co za tym idzie także na stabilność miejsc pracy i warunki pracy.

Sierpniową konferencję w Katowicach poprzedziły w lipcu konferencja i warsztaty zorganizowane w Tucznie (Zachodniopomorskie) pod hasłem „Porozumienie Paryskie szansą zrównoważonego rozwoju – polski punkt widzenia”. Podczas tamtego spotkania – jak podał resort energii – wiceminister Grzegorz Tobiszowski przedstawił wyzwania stojące przed sektorem górniczym w Polsce w kontekście grudniowego COP24. Podkreślił wagę i skalę przekształceń dokonanych w branży, szczególnie w sferze działań na rzecz ochrony środowiska.

„Będziemy konsekwentnie wprowadzać do sektora najnowocześniejsze technologie z przekonaniem, że służą również ochronie powietrza, wody i ziemi” – zadeklarował w Tucznie Tobiszowski, cytowany przez biuro prasowe Ministerstwa Energii. W czerwcu w Katowicach wiceminister ocenił, że Społeczny PRE_COP24 to trafna inicjatywa, dająca szansę skorelowania stanowiska strony społecznej przed COP24 m.in. z rządem i pracodawcami. Chodzi także o wymianę racji i argumentów z przedstawicielami organizacji związkowych z innych krajów.

W liście do uczestników lipcowej konferencji w Tucznie minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewnił, m.in., że „polski rząd wspiera wszystkie nieformalne inicjatywy, w tym spotkania, warsztaty i konsultacje, które będą służyć jako platforma do konstruktywnego dialogu i budowania zaufania między stronami”. Kowalczyk ocenił, że same rządy, negocjując w Katowicach przepisy wykonawcze do Porozumienia paryskiego, nie doprowadzą do „osiągnięcia neutralności klimatycznej”.

„W tym celu potrzebne jest zaangażowanie partnerów pozarządowych w tym procesie: przedstawicieli pracowników i pracodawców, sektora prywatnego, władz samorządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz międzynarodowych instytucji finansowych. By mogły one podejmować działania, potrzebne są im przepisy gwarantujące przejrzystość, pewność prawa i trwałość reguł” – napisał minister środowiska do organizatorów Społecznego PRE_COP24, który będzie obradował w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym – tam, gdzie w grudniu odbędzie się właściwy Szczyt.

Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br. Konferencje Stron (Conferences of the Parties – COP) to najwyższy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień. W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Polska Agencja Prasowa