CYBERSEC Global 2020 wyznaczył wspólne cele dalszego rozwoju Internetu (RELACJA)

29 września 2020, 09:00 Bezpieczeństwo

W krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbywa się konferencja CYBERSEC Global 2020. Na spotkaniu zgromadziła się ponad setka prelegentów z całego świata. Uczestnicy dyskutują na najważniejsze tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Instytut Kościuszki przygotował relację z tego wydarzenia.

Fot. Instytut Kościuszki

Internet i nowe życie

– Najważniejszy z wynalazków ostatnich dekad, Internet, całkowicie zmienił nasze życie, przenosząc większość aktywności do cyfrowego świata. Z jednej strony daje nam wiele możliwości, pozwala łączyć się ze sobą, rozmawiać, spotykać i wspólnie budować przyszłość, z drugiej może być wykorzystywany ze złymi intencjami – podsłuchiwania, szpiegowania, kradzieży czasu i pieniędzy, aż po najbardziej niebezpieczną kradzież tożsamości i głosów wyborczych. Dlatego tegoroczny CYBERSEC ze swoim hasłem przewodnim „TogetherAgainstAdversarial Internet” jest miejscem kluczowej debaty nad najbardziej aktualnymi cyfrowymi zagrożeniami, które nas dotykają – oceniła przewodnicząca CYBERSEC i prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht. Podkreśliła, że współpraca mająca na celu wspólne zapobieżenie wrogiemu wykorzystaniu Internetu jest de facto wspólną batalią przeciwko wrogiemu światu.

Bezpieczeństwo cyfrowego świata mogą zapewnić tylko wspólne działania krajów o podobnych poglądach, dlatego tak ważne są inicjatywy instytucji Unii Europejskiej, a także NATO oraz obustronna współpraca, co podkreślił w swoim przemówieniu zastępca sekretarza generalnego NATO MirceaGeoana. Dodał, iż kluczowe znaczenie ma odpowiedzialne zachowanie państw oraz międzynarodowe prawo dotyczące cyberprzestępczości, zwłaszcza, że pandemia COVID-19 zwiększyła natężenie ataków cybernetycznych.

Przekonała się o tym Australia, która w ostatnim czasie padła ofiarą serii cyberataków. AbigailBradshaw, dyrektor Australijskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa przyznała, że w jej kraju średnio co 10 minut następuje zgłoszenie dotyczący cyberataku, a w ostatnim roku odnotowano ich ponad 60 tysięcy. Internet z jednej strony pozwolił ludziom w czasie pandemii prowadzić w miarę normalne życie – uczyć się, pracować, robić zakupy – z drugiej zaś stał się miejscem rosnących zagrożeń. Zamiast reagować na nie, należy im aktywnie przeciwdziałać, a to według Bradshawjest możliwe w oparciu o globalną współpracę.

O znaczeniu współpracy opartej na dialogu przekonywał z kolei prezydent Armenii ArmenSarkissian. Według niegożyjemy dziś w świecie kwantowym, który w znaczący sposób różni się od klasycznego, bardziej zorganizowanego świata XX-wieku. Jest to świat, w którym firmy gromadzące dane i informacje są potężniejsze od koncernów naftowych, a kwantowa rzeczywistość nie ma jeszcze jasno określonych reguł, dlatego jest dużo mniej przewidywalna i bardziej niepewna.

Wiceprezes Google VintonCerf uważa, iż mimo wszystkich niedoskonałości Internet jest olbrzymią wartością dla współczesnych społeczeństw i nie wolno o tym zapominać. Jednocześnie zgadza się, że potrzebne są światowe regulacje na podobieństwo konwencji genewskich, które regulowałyby zasady cyberprzestrzeni na różnych płaszczyznach. Dla Cerfa istotne jest, aby internet pozostał otwarty, przy jednoczesnej walce z nieprawidłowościami, które w nim zachodzą. Jeśli bowiem jego wartość zostanie zredukowana, będzie to duża strata dla ludzkości.

Polskie spojrzenie na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami przedstawił minister cyfryzacji Marek Zagórski. W swoim wystąpieniu podkreślał potrzebę zaufania obywateli do technologii zarówno w kontekście dezinformacji, której zjawisko staje się coraz bardziej zagrażające funkcjonowaniu społeczeństw, jak i w kontekście bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w budowie infrastruktury łączności.

CYBERSEC Global 2020 potrwa do środy 30 września. Instytut Kościuszki zaznacza, że uczestniczyć w nim może każdy chętny, darmowa rejestracja trwa na stronie wydarzenia.

Instytut Kościuszki/Jędrzej Stachura

Albrycht: Trzeba zrobić wszystko, by Internet i technologie cyfrowe nie służyły do konfrontacji