Czechy przedłużą życie węglowego giganta

28 lipca 2016, 07:15 Alert

(Hospodarskie Nowiny/Idnes.cz/Bartłomiej Sawicki)

Kopalnia Bogdanka - szyb

Czeski rząd zaakceptował udzielenie największej prywatnej spółce węglowej w Czechach, Ostravsko-Karvinské Doly (OKD) pożyczki w wysokości 700 mln koron, co pozwoli na bieżące funkcjonowanie spółki, zapewnienie wydobycia oraz bezpieczeństwa w kopalniach. W sierpniu na spotkaniu wierzycieli zostaną podjęte decyzje decydujące o losie spółki. Postępowanie upadłościowe może zakończyć się likwidacją zakładu lub jego reorganizacją. Decyzja o przyszłości firm może przełożyć się na kondycję kolejowej firmy AWT, która dwa lata temu została przejęta przez polskiego przewoźnika PKP Cargo.

Minister Przemysłu i Handlu Jan Mládek przedstawił rządowi wniosek o udzielenie kredytu operacyjnego w wysokości 700 mln koron upadającej spółce węglowej OKD. Pożyczka obrotowa udzielona przez przedsiębiorstwo państwowe Prisko, podlegające ministerstwu finansów, zostanie zabezpieczona wierzytelnościami ujętymi we wniosku o upadłość. Mladek zaproponował także nacjonalizację oddziału ratowniczego, który jest obecnie zależny od OKD.

Dzień wcześniej, Lee Louda pełniący funkcję syndyka zaczął rozpatrywać wnioski złożone przez wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Łączna kwota roszczeń 650 wierzycieli wynosi 17 mld koron. Odrzucił on roszczenia Citibanku, które wynoszą 10 mld koron oraz czeskiego rządu w wysokości 1,8 mld koron. Wśród jednych z największych wierzycieli spółki jest firma przewozowa Advanced World Transport (AWT), która należy do polskiej spółki PKP Cargo. AWT przewozi m.in. węgiel wydobywany z kopalń OKD. Czeska firma jest największym klientem AWT, a zobowiązania względem spółki kolejowej sięgają 460 mln koron.

Wsparcie finansowe w wysokości 700 mln koron ma zasadnicze znaczenie dla OKD. Bez tych środków spółka nie będzie w stanie uregulować należności za lipiec oraz umożliwić pracy w kopalni. Według wcześniejszych informacji część kredytu w wysokości około 400 mln zostanie przeznaczona na uzupełnienie braków w kapitale spółki.  285 mln koron ma wesprzeć zaległe inwestycje. Spółka zobowiązana jest także utrzymać rezerwę na nieprzewidziane katastrofy. Zarząd OKD chciał uzyskać jeszcze większą pożyczkę, w wysokości 1 mld koron.

Podczas zgromadzenia wierzycieli spółki, zaplanowanego na 10 sierpnia, podjęte zostaną decyzję odnośnie dalszych losów upadającej spółki górniczej. Wśród rozważanych opcji jest bankructwo lub gruntowna reorganizacja. Pierwszy wariant oznaczać będzie ostateczne zakończenie eksploatacji węgla, zaś reorganizacja pozwoli na kontynuowanie wydobycia jeszcze przez kilka lat. Jak informują czeskie media, za takim rozwiązaniem optować ma minister finansów, jeden z najbogatszych czeskich biznesmenów, Andrej Babiś.

Na początku maja br., czeski sąd ogłosił upadłość należącej do New World Resources, spółki OKD. Czeski podmiot jest producentem węgla kamiennego, największym prywatnym przedsiębiorstwem w sektorze węglowym w tym kraju. OKD posiada w Czechach trzy czynne kopalnie i zatrudnia 12 tys. pracowników, w tym ok. 2 tys. polskich górników zatrudnionych w firmach zewnętrznych.