Czerwiński: Program Śląsk 2.0 kołem zamachowym całego regionu

2 lipca 2015, 07:45 Energetyka

Program dla Śląska 2.0 będzie wsparciem finansowym i organizacyjnym dla podmiotów działających w województwie śląskim. To przedsięwzięcie, które efekty przyniesie za 5-10 lat, ale da podstawy do długofalowego i stałego rozwoju – zapowiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa podczas wizyty w Regionalnym Funduszu Gospodarczym w Częstochowie.

Premier Ewa Kopacz przedstawiła Program Śląsk 2.0, który obiecała w styczniowych porozumieniach ze związkami zawodowymi. Pięć jego filarów stanowią: wzrost konkurencyjności gospodarki Śląska i Małopolski Zachodniej, inwestycje, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej oraz oszczędzającej zasoby naturalne, kształcenie nowoczesnych kadr dla nowoczesnego przemysłu i wsparcie budowania aglomeracji.

Andrzej Czerwiński podkreślił, że Program Śląsk 2.0 będzie promował przede wszystkim innowacyjność.

– Chcemy sprawić, że Śląsk będzie centrum rozwoju nowoczesnych technologii, także opartych na węglu. Ważne, że na Program Śląsk 2.0 już są pieniądze i ustawowe źródła finansowania – powiedział  Andrzej Czerwiński.

Minister Andrzej Czerwiński spotkał się w Częstochowie z zarządem Regionalnego Funduszu Gospodarczego, który jest spółką ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa. Fundusz został powołany do zarządzania oraz sprzedaży nieprodukcyjnego majątku byłej Huty Częstochowa. Fundusz posiada tereny inwestycyjne w bezpośrednim sąsiedztwie Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, powierzchnie biurowe oraz tereny rekreacyjne.

W sierpniu 2015 r. zarząd RFG ogłosi nową strategię na lata 2015-2020, która ma wspierać rozwój miasta –  w tym małe i średnie przedsiębiorstwa – oraz być komplementarna do programu Śląsk 2.0.  Strategia przewiduje również m.in. przeznaczenie części przychodów spółki na pożyczki dla firm – głównie małych i średnich. Pożyczki będą udzielane na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności na zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego. Priorytetowo traktowane będą projekty firm inwestujących na terenach pohutniczych w Częstochowie związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w perspektywicznych branżach przemysłu. Zarząd planuje uruchomić pożyczki dla firm we wrześniu 2015 r.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa