Czy Polska potrzebuje dwa razy więcej atomu od planów? Ekspertka mówi o 19 GW

12 czerwca 2024, 07:35 Atom

Z raportu Carbon-Free Europe z Brukseli wynika, że Polska może potrzebować nawet 19 GW energetyki jądrowej w celu skutecznego dążenia do neutralności klimatycznej. – Program Polskiej Energetyki Jądrowej umożliwi budowę do 19 GW energetyki jądrowej, które są niezbędne według naszej analizy – mówi Lindsey Walter z tej organizacji w komentarzu w BiznesAlert.pl.

Lindsey Walter. Fot. Carbon-Free Europe.
Lindsey Walter. Fot. Carbon-Free Europe.

Raport Carbon-Free Europe to odpowiedź na planowane przekazanie Komisji Europejskiej polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu zawierającego plan dojścia do neutralności klimatycznej. Badanie opublikowane przez tę organizację we współpracy z Uniwersytetem Princeton, Politechniką Śląską oraz Instytutem Energetyki – Polskim Instytutem Badawczym zawiera ocenę ośmiu szlaków dekarbonizacji do podjęcia przez Polskę.

Autorzy raportu przekonują, że Polska może osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki inwestycjom w energetykę jądrową oraz morskie farmy wiatrowe, które będą wspierać rozwój indywidualnych źródeł odnawialnych widoczny już teraz. – W każdym z naszych modeli atom odgrywa istotną rolę przy dążeniu do neutralnej emisyjnie elektryczności – czytamy. W scenariuszu bazowym energetyka jądrowa w Polsce zapewnia 19 GW mocy w 2050 roku. To temat rozmowy BiznesAlert.pl z Lindsey Walter z Carbon-Free Europe.

– Program Polskiej Energetyki Jądrowej umożliwi budowę do 19 GW energetyki jądrowej, które są niezbędne według naszej analizy. Chociaż to ambitny poziom, to może być do realizacji dzięki współpracy z godnymi zaufania partnerami międzynarodowymi będącymi w stanie rozwijać infrastrukturę jądrową – ocenia Walter. Jej zdaniem utrzymanie energetyki węglowej wspieranej technologią wychwytu i składowania dwutlenku węgla CCS ma dwa wyzwania. – To koszty i infrastruktura – mówi.

– Chociaż trochę gazu ziemnego będzie potrzebne do zastąpienia węgla, długoterminowa dekarbonizacja sektorów energetyki i ciepłownictwa wymaga szybkiego rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i atomu, w tym instalacji 200 tysiecy pomp ciepła rocznie – ocenia rozmówczyni BiznesAlert.pl. – W latach dwudziestych inwestycje w farmy wiatrowe na morzu, fotowoltaikę oraz rozwój sieci przesyłowej już ruszyły. Jednakże Polska nie może zapominać o nowych, czystych technologiach wymagających inwestycji w innowacje oraz rozwoju już dzisiaj po to, aby były dostępne w następnej dekadzie. Do 2030 roku Polska musi przyspieszyć rozwój offshore, atomu, magazynów energii i czystego wodoru – kwituje nasza rozmówczyni.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę 6-9 GW energetyki jądrowej do 2040 roku. Ma być jednak aktualizowany w tym roku. Projekt realizowany obecnie przez rząd polski to atom w technologii amerykańskiego Westinghouse w lokalziacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Trwają przygotowania do budowy i negocjacje umowy w tej sprawie między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a konsorcjum Bechtel-Westinghouse. Artykułowany termin wylania betonu to 2028 rok a oddania pierwszego reaktora to 2035 rok, dwa lata później względem PPEJ.

Jakóbik: Atom polski w multiwersum. Opóźni się do 2035 roku albo bardziej (FELIETON)