Rusza bankowa ścieżka programu Czyste Powietrze

6 lipca 2021, 13:45 Alert
smog powietrze
Smog. Fot. Pixabay

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki przekazał, że szóstego lipca ruszyła ścieżka bankowa programu „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska jako pierwsze rozpoczynają akcję kredytową. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

Część warunków dofinansowania ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do tej zwykłej, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia:
  – w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  – w przypadku banków: od daty złożenia wniosku,
 • okres realizacji:
  – WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  – bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • rozliczenie wniosku:
  – WFOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach,
  – bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,
 • korekta wniosku:
  – WFOŚiGW: tak,
  – bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95-procentowe na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt oraz odpowiednie zapisy w umowie kredytowej
 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,
 • gwarancja zabezpiecza 80 procent aktualnego kapitału kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.
 • Pięć kroków do Kredytu Czyste Powietrze

Ścieżka krok po korku

Beneficjent powinien złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze w oddziale banku, który przystąpił do programu, a po przyznaniu kredytu wniosek o dotację. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Bank złoży w imieniu beneficjenta wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci beneficjentowi kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) beneficjent powinienem zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW wypłaci wówczas dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez beneficjenta dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

NFOŚiGW/Bartłomiej Sawicki

Guła: Dziura budżetowa w programie Czyste Powietrze to co najmniej 5 mld euro (ROZMOWA)