Rusza program Czyste Powietrze Plus. Wyższe dotacje na wymianę kopciuchów i ocieplenie

15 lipca 2022, 11:00 Alert

Dzisiaj ruszył program Czyste Powietrze Plus. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przypomina, że oznacza to wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych.

Dym z komina,. fot. Pixabay
Dym z komina,. fot. Pixabay

NFOŚiGW podaje, że beneficjenci programu Czyste Powietrze Plus otrzymają dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego. Teraz w przypadku osób o niskich dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł. Korzystną nowością w programie jest także jednoczesne wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu – czytamy w komunikacie.

– Jednym z naszych priorytetów jest likwidacja w polskim społeczeństwie zjawiska ubóstwa energetycznego, a program „Czyste Powietrze Plus” ze znacznie podwyższonymi kwotami dotacji dla najmniej zarabiających to ważny krok w tym właśnie kierunku. Wsparcie finansowe większe o 10 tysięcy złotych ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy zmagamy się ze wzrostem cen nośników energii.Aktualizacja maksymalnych kwot dofinansowania pozwoli mniej zarabiającym beneficjentom na wykonanie szerszego zakresu prac, a wprowadzenie prefinansowania, czyli wypłaty zaliczki na poczet wydatków związanych z remontem, otworzy nowe możliwości przed osobami, które dotychczas nie miały dostatecznych środków na rozpoczęcie przedsięwzięcia – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3)programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest prefinansowanie sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej kwoty dotacji. Teraz pieniądze,z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. To bardzo korzystne udogodnienie, gdyż dotychczas wypłata dotacji odbywała się w formie refundacji dopiero po zakończeniu części lub całości przedsięwzięcia – podaje NFOŚiGW.

– Prefinansowanie, połączone z równoległym zwiększeniem maksymalnych kwot dotacji, stanowi ciąg dalszy naszych stałych starań o to, aby program „Czyste Powietrze” mógł być jak najbardziej dostępny dla beneficjentów, a zwłaszcza osób osiągających najniższe dochody. Chcemy, żeby wymianę pieca na ekologiczny oraz termo-remont domu można było przeprowadzić jeszcze szybciej niż do tej pory i na szerszą skalę, a to będzie łatwiejsze do osiągnięcia, jeśli beneficjenci dostaną dotacje w wyższych kwotach, przy czym połowę przyznanych pieniędzy wykonawcy robót otrzymają do dyspozycji niemal od ręki – podkreśla Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura

Rząd pozwoli wykarmić kopciuchy. Zanieczyszczony węgiel i paliwa wracają do obiegu