Dąbrowski: PGNiG Termika jednoczy siły tworząc ciepłownicze ramie Grupy

7 października 2016, 12:00 Alert

W środę, 5 października PGNiG Termika oraz Spółka Energetyczna Jastrzębie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Nysagaz podpisały umowę holdingową regulującą zasady współpracy pomiędzy spółkami.

Zgodnie z podpisaną w środę umową, spółki tworzące strukturę holdingową mają współdziałać między innymi w zakresie realizacji strategii zgodnie z przyjętym modelem biznesowym. Na podstawie podpisanego porozumienia spółki zależne od PGNiG Termiki zobowiązały się do realizacji interesu struktury holdingowej, optymalizacji podejmowania decyzji strategicznych, a także ograniczenia konkurencji wewnętrznej poprzez specjalizację i redukowanie powielania kompetencji w ramach holdingu. Wedle zapisów porozumienia spółki muszą zapewnić bezpieczeństwo przepływu informacji, w szczególności stanowiących informacje wrażliwe oraz zapewnić sprawny ich przepływ pomiędzy PGNiG Termiką a spółkami z należącymi do holdingu.

Jak podkreśla PGNiG Termika, podpisanie umowy stanowi ważny etap strategii realizowanej przez spółę, polegającej na budowie struktury holdingowej. Głównym celem działalności spółki w ramach grupy będzie tworzenie optymalnego środowiska dla rozwoju zdywersyfikowanego portfela spółek zapewniającego stabilny wzrost wartości holdingu. Porozumienie szczegółowo określa obszary oraz zasady współpracy w strukturze holdingowej PGNiG Termika jako całości, które wymagają koordynacji, w celu optymalizacji jej funkcjonowania, a także zapewnienia jak największej efektywności w zakresie prowadzonej działalności i realizacji wyznaczonych celów.

– To ważny moment w działalności naszej spółki. Realizujemy strategię PGNiG i budujemy silną odnogę ciepłowniczą w Grupie. Następstwem podpisanego dziś porozumienia będzie dostosowanie nowych spółek do standardów Grupy Kapitałowej. Od tej pory będziemy też wzajemnie korzystać z naszych doświadczeń – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGNiG Termiki.
Jak wyjaśnia PGNiG Termika proces konsolidacji i restrukturyzacji grupy holdingowej ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej w celu usprawnienia zarządzania w poszczególnych obszarach współpracy spółek tworzących grupę, a przez to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółek wchodzących w jej skład na rynku.

– Dokonaliśmy dużych akwizycji i jest to znamienity moment w działalności naszej spółki. Nowe spółki w naszej grupie mogą liczyć na duże szanse rozwoju – powiedział Jacek Chodkowski, dyrektor Pionu Strategii, Regulacji i Nadzoru Korporacyjnego PGNiG Termika. – Mam nadzieję, że holding powiększy się w przyszłości o kolejne spółki – dodał.

Podpisanie umowy stanowi ważny etap strategii realizowanej przez PGNiG TERMIKA, polegającej na budowie struktury holdingowej. Głównym celem działalności spółki w ramach grupy będzie tworzenie optymalnego środowiska dla rozwoju zdywersyfikowanego portfela spółek zapewniającego stabilny wzrost wartości holdingu.

Proces konsolidacji i restrukturyzacji grupy holdingowej ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej w celu usprawnienia zarządzania w poszczególnych obszarach współpracy spółek tworzących grupę, a przez to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółek wchodzących w jej skład na rynku.

Zgodnie z zasadami umowy, spółki tworzące strukturę holdingową będą współdziałać w jej interesie, w szczególności w zakresie realizacji strategii zgodnie z przyjętym modelem biznesowym. Na podstawie podpisanego porozumienia spółki zależne od PGNiG TERMIKA zobowiązują się do realizacji interesu struktury holdingowej PGNiG TERMIKA, optymalizacji podejmowania decyzji strategicznych, a także ograniczenia konkurencji wewnętrznej poprzez specjalizację i redukowanie powielania kompetencji w ramach holdingu. Wedle zapisów porozumienia spółki muszą zapewnić bezpieczeństwo przepływu informacji, w szczególności stanowiących informacje wrażliwe oraz zapewnić sprawny ich przepływ pomiędzy PGNiG TERMIKA SA a spółkami z należącymi do holdingu.

Porozumienie szczegółowo określa obszary oraz zasady współpracy w strukturze holdingowej PGNiG TERMIKA jako całości, które wymagają koordynacji, w celu optymalizacji jej funkcjonowania, a także zapewnienia jak największej efektywności w zakresie prowadzonej działalności i realizacji wyznaczonych celów.

SPÓŁKI W STRUKTURZE PGNiG TERMIKA:

NYSAGAZ Sp. z o.o. – od 28 października 2015 r. w strukturze holdingowej PGNiG TERMIKA. Przedmiotem działalności jest produkcja ciepła, energii elektrycznej oraz pozyskiwanie świadectw pochodzenia energii. Łącznie NYSAGAZ eksploatuje 43 projekty gazowe na terenie ośmiu województw, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 18,28 MW i mocy elektrycznej 166 kW.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. – od 28 kwietnia br. w strukturze holdingowej PGNiG TERMIKA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA eksploatuje 14 lokalnych ciepłowni o mocy około 260 MW oraz sieci ciepłownicze o długości 288 km. W województwie śląskim działa sześć zakładów cieplnych PEC Jastrzębie: ZC Jastrzębie, ZC Knurów, ZC Racibórz, ZC Rybnik, ZC Wodzisław, ZC Żory.

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. – od 11 sierpnia 2016 roku w strukturze holdingowej PGNiG TERMIKA. SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Rocznie sprzedaje 1500 TJ ciepła oraz 380 GWh energii elektrycznej. Głównymi odbiorcami spółki są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie, którego PGNiG TERMIKA jest właścicielem od kwietnia br. W ramach transakcji uregulowana została przyszła współpraca między SEJ a JSW. Zawarte zostały długoterminowe kontrakty na dostawy od JSW do SEJ węgla oraz metanu, a także na sprzedaż z SEJ do JSW ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. SEJ to także największy w Polsce producent energii elektrycznej pochodzącej z gazu z odmetanowania pokładów węgla – łączna moc zainstalowana w silnikach gazowych zasilanych tym paliwem wynosi 29 MWe.

PGNiG Termika