font_preload
PL / EN
Energetyka 6 kwietnia, 2017 godz. 9:45   
REDAKCJA

Dąbrowski: Zmiany będą rzutować na miks energetyczny Polski

Konferencja EuroPOWER Konferencja EuroPOWER, fot. BiznesAlert.pl

– Bezpieczeństwo energetyczne nie jest zagrożone, ale nie może nas to uspokajać i odciągać od zadań. Inwestycje muszą być mądrze ukierunkowane i muszą być mechanizmy, które pozwolą je przeprowadzić – ocenił Tomasz Dąbrowski z ministerstwa energii podczas XXV konferencji EuroPOWER.

– Jednym z mechanizmów jest konstruowany rynek mocy. Inne to wszystkie zmiany na rynku energii elektrycznej wprowadzone po to, aby poprawić jego funkcjonowanie i usunąć zawodność, jak operacyjna i zimna rezerwa mocy, czy zmiany wykorzystania po stronie popytowej – dodał przedstawiciel resortu energii.

– Proces zarządzania zmian wymusi na nas decyzje o tym, jakie źródła budować, które powinny pracować w podstawie. Jeśli dobrze nim pokierujemy, to za kilka lat będziemy mogli sobie powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni – zapewnił.

– Jeżeli spojrzymy na fakt, że siła konsumenta niemieckiego będzie zawsze większa niż polskiego oznacza to, że to on dostanie w pierwszej kolejności energię. W kontekście współpracy energetycznej na poziomie europejskim trzeba dążyć do refleksji na ten temat – powiedział Tomasz Dąbrowski.