TAG: Rynek mocy
Trwają spekulacje na temat zastąpienia nowego bloku węglowego Elektrowni Ostrołęka gazowym. Tymczasem taka zamiana nie nastąpi szybko przez […]
14 stycznia minął rok od momentu podpisania przez Elektrownię Ostrołęka umowy z PSE na dostawy od 2023 roku. Ustawa o rynku mocy zobowiązywała […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że spółki wytwarzające energię są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku […]
Kolejny rekordowy rok dla obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE. Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach w 2019 r.
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i WiseEuropa wzięły pod lupę wszystkie formy publicznych subsydiów, z których korzysta polska energetyka. Z […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 […]
PSE poinformowały, że kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się 2 stycznia 2020 r., wnioski o wpis do rejestru można […]
– Przyszłość miksu energetycznego w nadchodzącej dekadzie po przeprowadzonych w 2018 i 2019 aukcjach w ramach rynku mocy na okresy dostaw […]
Finansowanie nowych projektów w obszarze wytwarzania energii stało się w ostatnim czasie kontrowersyjne i niezwykle trudne, szczególnie w […]
6 grudnia 2019 r. odbyła się czwarta już aukcja rynku mocy. Zawarte w niej umowy będą gwarantować dostępność zasobów wytwórczych w […]
Energa potwierdziła wcześniejsze informacje odnośnie obowiązku mocowego zakontraktowanego podczas aukcji głównej rynku mocy na rok 2024.
Zarząd PGE poinformował, że ostatecznie w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, zakontraktowane zostało łącznie 5 070 MW obowiązku […]
Przychody grupy Tauron z rynku mocy szacunkowo wyniosą w 2024 roku 149,04 mln zł – podała spółka w komunikacie.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8  grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9, z […]
TAURON oszacował, że przychody z aukcji głównej rynku mocy na 2024 rok mogą wynieść nawet 706 mln złotych. Łącznie przychody Grupy z […]