TAG: Rynek mocy
Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany dotyczą głównie […]
Sejm zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach, w którym ujęto zmianę terminu wejścia w życie nowej opłaty mocowej. Termin […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przypominają o rozpoczynającym się w środę (pierwszego lipca 2020 roku) procesie składania raportów o […]
Forum Energii policzyło w najnowszej analizie „Modernizacja europejskiego trójkąta węgla brunatnego” koszty odejścia od węgla brunatnego […]
Oddanie do użytku nowego bloku na węgiel kamienne o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III zostało przesunięte do 15 listopada – […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały zalecenia dotyczące składania niezależnych ekspertyz na potrzeby osiągnięcia Operacyjnego […]
– Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna ukończyć prace nad nową strategią w perspektywie kilku miesięcy – poinformował wiceprezes […]
Od poniedziałku 23 marca 2020 roku uczestnicy rynku mocy mogą zgłaszać transakcje w ramach obrotu wtórnego obowiązkami mocowymi.
PSE zakończyły dodatkowe aukcje rynku mocy na poszczególne kwartały 2021 roku.
Trwają spekulacje na temat zastąpienia nowego bloku węglowego Elektrowni Ostrołęka gazowym. Tymczasem taka zamiana nie nastąpi szybko przez […]
14 stycznia minął rok od momentu podpisania przez Elektrownię Ostrołęka umowy z PSE na dostawy od 2023 roku. Ustawa o rynku mocy zobowiązywała […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że spółki wytwarzające energię są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku […]
Kolejny rekordowy rok dla obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE. Podsumowanie działalności TGE na prowadzonych rynkach w 2019 r.
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i WiseEuropa wzięły pod lupę wszystkie formy publicznych subsydiów, z których korzysta polska energetyka. Z […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 […]