Dania ma gaz na ćwierć wieku, ale dalej chce Baltic Pipe

1 grudnia 2017, 20:45 Alert

Duński koncern energetyczny Maersk Oil poinformował, że odpowiadające za wydobycie węglowodorów  konsorcjum Danish Underground Consortium(DUC), zatwierdziło inwestycję w postaci przebudowy i modernizacji pola gazowego Tyra. Inwestycja warta jest ok. 3,36 mld dolarów. Partnerem będzie koncern Shell.

Maersk Oil
fot. Maersk Oil

Oznacza to, że Dania wciąż będzie opierać swoje roczne zapotrzebowanie na ten surowiec na własnych złożach. Nie oznacza to jednak zmiany stanowiska Danii wobec postulowanego Korytarza Norweskiego, którego jednym z elementów jest Baltic Pipe. Dania, popierając tę inwestycję, liczy na zyski z tranzytu oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez połączenie z kolejnym źródłem gazu, jakim jest Norwegia.

Tyra będzie działać przez kolejne 25 lat

Inwestycja będzie mogła nastąpić po uzyskaniu, pod koniec listopada, zgody Parlamentu duńskiego na wdrożenie prawodawstwa, mającego na celu zabezpieczenie inwestycji. – Przebudowa platformy wydobywczej Tyra zapewnia ciągłą produkcję na terenie największego złoża gazu w Danii i ochroni duńską infrastrukturę przesyłową na Morzu Północnym oraz pozwoli na jej modernizację – podaje Maersk Oil.

Koncern przekonuje, że inwestycja, jaka ma nastąpić, będzie największą w sektorze ropy i gazu na terenie duńskiej części Morza Północnego. Modernizacja platformy umożliwi wydobycie Tyra przez co najmniej 25 lat. – Złoże gazu pozwoli na dostarczenie surowca do 1,5 mln gospodarstw domowych, wesprze bezpieczeństwo energetyczne oraz dochody dla budżetu, a ponadto przysłuży się zwiększeniu zatrudnienia w Danii.

Koszt inwestycji, mającej na celu modyfikację istniejących obiektów oraz budowę nowych,  szacuje się na ok. 17 mld duńskich koron, a koszty usuwania i likwidacji istniejących urządzeń szacowane są na ok. 4 mld.

Złoże Tyra jest centrum sektora wydobywczego i energetycznego Danii, gdzie wydobywa się 90%  całej rocznej produkcji gazu w tym kraju.

Po modernizacji pola Tyra, złoże dostarczy ok. 60.000 ekwiwalentu baryłek ropy naftowej dziennie, a przebudowa może umożliwić wydobycie 200 milionów ekwiwalentu baryłek ropy naftowej, z czego 2/3 tej produkcji to będzie gaz, a 1/3 ropa naftowa.Dyrektor naczelny Maersk Oil, Gretchen Watkins powiedziała, że pole gazowe Tyra jest kluczowym aktywem w historii Maersk Oil oraz ważnym źródłem energii i bezpieczeństwa Danii. Przebudowa Tyra to największa inwestycja, przeprowadzona w Morzu Północnym , a kiedy zostanie ona zakończona w 2022 roku, produkcja surowca tylko z tego złoża umożliwi, pokrycie zużycia gazu przez Danię w ciągu najbliższej dekady.

Minister Energetyki Danii, Lars Christian Lilleholt powiedział, że pełna rekonstrukcja pola gazowego Tyra ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora naftowego i gazowego w duńskiej części Morza Północnego, nie tylko dla Maersk Oil, ale także dla wielu firm, uzależnionych od pola gazowego Tyra, jako „centralnego hubu gazowego”.

Aktywność wydobywcza na złożu Tyra prowadzona jest od 1984 roku. Od tego czasu jednak platforma wiertnicza obniżyła się względem poziomu morza o 5 metrów. Jej dalsze użytkowanie, bez koniecznej modernizacji, byłoby ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Dzięki ulgom podatkowym i wsparciu rządu kwotą 10 mld duńskich koron, będzie możliwa modernizacja platformy oraz rentowne wydobycie. To pozwoli na eksploatację 129 mln baryłek ropy. Prace modernizacyjne na złożu Tyra mają ruszyć w grudniu 2019 roku, zaś ponowna eksploatacja  w marcu 2022 roku.

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku francuski koncern  Total poinformował o przejęciu  MaerskOil od Grupy Maersk, za 7,45 mld dolarów. Transakcja ma być sfinalizowana w pierwszej połowie 2018 r.

Ulgi podatkowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem między rządem a koncernem Maersk Oil, w latach 2017 – 2025 podatki od wydobycia ropy i gazu zostaną obniżone, co pozwoli na rentowne wydobycie surowców. Resort finansów przekazał, że osiągnął także porozumienie w kwestii wysokości podatków z koncernem wydobywczym Danish Underground Consortium (DUC). Koncern ten jest największym udziałowcem w złożach węglowodorów w Danii na Morzu Północnym. Udziałowcami tego podmiotu jest Maersk Oil, Shell, Chevron oraz państwowy koncern Nordsofonden. Umowa dotyczy także zagospodarowania złoża Tyra, które odpowiada obecnie za 90% łącznego wydobycia gazu w Danii. Ten kraj konsumuje obecnie ok. 3 mld m3 gazu rocznie.

Według Ministerstwa Finansów, w efekcie zmian podatkowych, przychody do budżetu wyniosą do 26 mld duńskich koron do 2042 roku. Umowa zaś, jak twierdzi resort finansów, zapewni rozwój sektora naftowego i gazowego.

Zgodnie z nią podatek od wydobycia, mimo początkowej obniżki, będzie systematycznie rosnąć z 5%do 6,5%. Ulgi przestaną jednak obowiązywać, jeśli cena ropy wzrośnie powyżej 75 dolarów za baryłkę.

Dania nadal liczy na Korytarz Norweski

Niezależnie  od faktu, że wydobycie gazu w Danii będzie kontynuowane, Kopenhaga będzie potrzebowała dodatkowego źródła gazu. Jednym z rozwiązań jest Korytarz Norweski.

Bez względu na to, czy prace na złożu Tyra będą kontynuowane, czy nie, faktem jest, że wydobycie gazu w Danii spada. W 2014 roku odnotowano spadek  do 4,5 mld m3 . Jeszcze na początku tego wieku sięgało 8 mld m3 . Dla porównania w Norwegii rocznie wydobywa się ok. 115 mld m3 .

Co więcej, jak podaje duński operator sieci przesyłowej, Energinet.dk, z opublikowanych raportów rocznych, wynika jasno, że Dania jest zainteresowana projektem Korytarza Norweskiego, a w szczególności Baltic Pipe, czyli odcinkiem z Polski na jej terytorium. Duńczycy wymieniają konkretne korzyści ekonomiczne oraz względy bezpieczeństwa jako argumenty za jego realizacją.

Pod koniec listopada, po przeprowadzeniu oceny ofert otrzymanych w ramach II Fazy Open Season 2017 i zatwierdzeniu ostatecznej alokacji przepustowości, Gaz-System oraz Energinet zostali zobowiązani przez krajowe organy regulacyjne do przeprowadzenia ocen rentowności projektu Baltic Pipe. W ich efekcie, obydwaj operatorzy uzyskali pozytywny wynik testu ekonomicznego, co oznacza że Umowy Przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

Bartłomiej Sawicki