WiseEuropa: Dekarbonizacja transportu musi zostać przeprowadzona z myślą o małych miejscowościach

18 października 2023, 07:20 Drogi

WiseEuropa podkreśla, że w czasie, gdy Unia Europejska zwiększa ambicję swoich celów w zakresie dekarbonizacji gospodarki, emisje z transportu w Polsce rosną. Wraz ze wzrostem opłat związanych z emisyjnością, osoby pozbawione dostępu do przyjaznych dla klimatu form przemieszczania się mogą być narażone na wzrost kosztów transportu.

transport green środowisko
Źródło: freepik

Eksperci WiseEuropa w najnowszym raporcie pt. „Kurs donikąd. Wykluczenie komunikacyjne a polityka klimatyczna”, podkreślają, że brak pomysłu na odpowiedzialną społecznie dekarbonizację sektora transportu grozi pogorszeniem warunków życia osób mieszkających poza metropoliami i konkurencyjności tych terenów. Będzie stanowić nie tylko problem społeczny, ale też barierę dla lokalnego rozwoju gospodarczego. Przyczyni się do pogłębienia się zjawisk wykluczenia i ubóstwa transportowego.

Europejski Zielony Ład w wyraźny sposób premiuje podróże transportem zbiorowym i tzw. aktywne formy mobilności (m.in. przemieszczanie się pieszo czy rowerem), co możliwe jest jednak głównie w zwarcie zabudowanych miastach – czytamy.

Co jednak z obszarami, na których mamy do czynienia z rozporoszoną strukturą zabudowy utrudniającą aktywną mobilność? Dlaczego odbudowa transportu publicznego poza metropoliami jest istotna? Jakie straty cywilizacyjne ponosimy z powodu istnienia wykluczenia komunikacyjnego? Jak na wykluczenia komunikacyjne wpływa unijna polityka klimatyczna? – zastanawiają się autorzy raportu.

WiseEuropa prezentuje odpowiedzi na powyższe pytania w raporcie dostępnym tutaj.

Źródło: WiseEuropa

Gadowski: Budowa CPK nie będzie priorytetem Koalicji Obywatelskiej (ROZMOWA)