Rząd planuje przeprowadzkę m.in. URE i Państwowej Agencji Atomistyki poza Warszawę

6 sierpnia 2019, 13:45 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rezerw Materiałowych i PaństwowaAgencja Atomistyki – już wkrótce te urzędy, związane z sektorem energetycznym, mogą znaleźć siedziby w innych miejscowościach, które wskutek reformy samorządowej z 1997 roku utraciły status miast wojewódzkich. To element polityki delokalizacji urzędów centralnych w Polsce. 

Urzędy centralne do byłych miast wojewódzkich 

W połowie lipca minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Miast. W Poznaniu zaprezentowano raport MPiT nt. delokalizacji urzędów centralnych w Polsce.

Głównymi beneficjentami programu deglomeracji mogą być 33 miasta, które ponad 20 lat temu utraciły status miast wojewódzkich. Miasta, do których przenoszone będą urzędy, powinny spełniać kryteria:

 • efektywności (niższe koszty funkcjonowania, zapewnienie wykwalifikowanych kadr)
 • spójności (priorytet dla miejsc z największą liczbą wyzwań rozwojowych).

W wyniku przeprowadzonej analizy „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, opartej na kilku kryteriach, zostało wybranych 31 urzędów centralnych, które potencjalnie nadają się do zmiany siedziby ze stolicy na jedno z byłych miast wojewódzkich. Są wśród nich m.in.: Urząd Regulacji Energetyki, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Centralna Komisja Akredytacyjna, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy też Agencja Mienia Wojskowego.

Energetyka poza Warszawę 

Z punktu widzenia energetyki warto odnotować fakt, że wśród tych urzędów znalazł się Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rezerw Materiałowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Państwowa Agencja Atomistyki.

Odnośnie wskazanych urzędów analiza podkreśla, że w instytucji:

 • nie występuje współzależność z innymi instytucjami administracji;
 • nie występują częste bezpośrednie kontakty z klientami;
 • poziom trudności znalezienia odpowiednich osób w nowym miejscu został określony jako średni. W tych urzędach występują unikalne, wysoko wyspecjalizowane stanowiska, przed przeniesieniem których istnieje konieczność sprawdzenia dostępności osób w miejscu docelowym; brak unikalnej infrastruktury, niemożliwej lub drogiej w zastąpieniu:
 • nie występuje unikalna infrastruktura, niemożliwa lub droga w zastąpieniu;

Lista urzędów o najwyższych ocenach uwzględnionych w raporcie:

 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Krajowy Zasób Nieruchomości
 • Polski Instytut Sztuki Filmowej
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Centralny Ośrodek Sportu
 • Polska Agencja Antydopingowa
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Państwowa Agencji Atomistyki
 • Biuro Nasiennictwa Leśnego
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie.
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Narodowe Centrum Krwi
 • Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju

Ministerstwo Przedsiębiorczości Technologii/Bartłomiej Sawicki