Kongres DISE: Polski nie stać na brak transformacji energetycznej

8 września 2023, 13:45 Energetyka

W dobie stale rosnącego zapotrzebowania na energię, kluczowe staje zagwarantowanie jej stałych dostaw. Dziś utrzymanie ambitnych poziomów produkcji i stworzenie optymalnych warunków do dalszego wzrostu ekonomicznego, uzależnione jest od łatwego dostępu do taniej energii. Kluczowy jest również stabilny system jej dostarczania, odporny na krótko- i długotrwałe zakłócenia. W transformacji energetycznej mamy sporo do nadrobienia, jednak możemy działać, aby ta przepaść się nie powiększała. Nasz kraj potrzebuje dywersyfikacji źródeł, dostawców i dróg dostaw energii. Te kluczowe dziś wyzwania gospodarcze i polityczne będą tematem IX Kongresu Energetycznego DISE, który odbędzie się już 27-28 września 2023 roku we Wrocławiu, pod hasłem przewodnim „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”.

fot. pixabay.com

Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, zmuszone są dziś sprostać wielu wyzwaniom w dziedzinie energetyki związanym m.in. z budowaniem niezależności energetycznej, niedostateczną dywersyfikacją, wysokimi i niestabilnymi cenami energii. Z jednej strony ogólnoświatowy popyt na energię, a z drugiej rosnąca groźba zmiany klimatu, dekarbonizacja i wyzwania związane z wykorzystanie potencjału OZE. To wszystko sprawia, że obecnie głównym elementem transformacji energetycznej powinny być działania skierowane na stworzenie zintegrowanego rynku energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i stabilnego sektora energetycznego.

– Obecnie żyjemy w czasach wymagających rewizji polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, stabilnych łańcuchów dostaw i działań strategicznych dla transformacji energetycznej. Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię oznacza, że powinna być ona dostarczana z wielu źródeł, obecnie i w najbliższej przyszłości. Zróżnicowany miks energetyczny zapewnia bezpieczeństwo dla systemu energetycznego poprzez swoją elastyczność w zaspokajaniu potrzeb danego państwa. Polska energetyka zmierza w kierunku neutralności klimatycznej poprzez inwestycje tworzące rozproszony system energetyczny, zapewniający bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Dynamiczny rozwój OZE, wodoru i źródeł niskoemisyjnych pozwala zdywersyfikować energetykę – mówi Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE)

Wydarzenia ostatnich lat jakie mają miejsce w Europie i na świecie – pandemia, wojna w Ukrainie, rosnące lawinowo ceny dostaw gazu – zrodziły konieczność uniezależnienia i zdefiniowania na nowo polskiej polityki energetycznej na kolejne lata, a nawet dekady. Polski sektor energetyczny jest jednocześnie zobowiązany do nadania tempa transformacji energetycznej i skalowania zielonych projektów energetycznych. Już teraz polska energetyka zmierza w kierunku neutralności klimatycznej poprzez inwestycje tworzące rozproszony system energetyczny, zapewniający bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

– Transformacja energetyczna oparta na prymacie bezpieczeństwa energetycznego to sposób na wyjście z kryzysu. Inwestycje w nowoczesne, nisko- i zeroemisyjne źródła energii, tworzące zdywersyfikowany system energetyczny, to właściwy punkt ciężkości planu pokryzysowej odbudowy. Jednak, potencjał i zasoby, które mamy potrzebują jasnej wizji. W jaki sposób w perspektywie krótkoterminowej ustabilizować rynek energii, jakie źródła powinny uzyskać największy wolumen mocy w przyszłym miksie energetycznym i jakie partnerstwa energetyczne są fundamentalne dla polskiej energetyki – to pytania, na które będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi podczas najbliżej IX edycji Kongresu Energetycznego DISE – mówi Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE).

Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować również o tym, jak powinien wyglądać polski miks energetyczny. Nie zabraknie dyskusji dotyczącej przyszłości gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w procesie transformacji energetycznej i perspektyw dla wdrożenia gazów odnawialnych, w tym w szczególności biogazu, biometanu i wodoru. Prelegenci dyskutować będą o zaawansowaniu realizacji projektów jądrowych; zarówno wielkoskalowych jak i w technologii SMR. Debacie poddane zostaną również wyzwania związane z wykorzystaniem potencjału lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, a wnioski z tego wydarzenia pokażą, jakie priorytety powinna mieć polska polityka energetyczna.

IX Kongres Energetyczny DISE odbędzie się 27-28 września 2023 roku we Wrocławiu pod hasłem przewodnim „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”. To cenione międzynarodowe forum dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla polskiej energetyki. Podczas dwóch dni Kongresu, interdyscyplinarne grono ekspertów będzie poszukiwało najlepszych rozwiązań dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego.
Kongresy Energetyczne DISE to wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, w których głos zabierają uznani specjaliści branży i liderzy rynku energii, a także politycy i naukowcy. W tym roku podczas dwóch dni Kongresu, w interdyscyplinarnym gronie eksperci będą identyfikować priorytety i pożądane ścieżki przeprowadzenia transformacji energetycznej, w oparciu o wdrożenie strategicznych technologii, koniecznych zmian prawnych i wskazanie kluczowych partnerów polskich projektów energetycznych.

Źródło: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Jeziorowska: Brak transformacji ciepłownictwa uderzyłby w portfele Polaków