Kryzysowy dodatek osłonowy wchodzi w życie. Resort klimatu zachęca do składania wniosków

3 stycznia 2022, 14:30 Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła o dodatku osłonowym, który ma w 2022 roku wesprzeć gospodarstwa domowe najbardziej dotknięte drożyzną na rynku energii i gazu. Pierwsze wnioski można składać do 31 stycznia.

Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.
Anna Moskwa. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

– Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które zostaną przeznaczone ponad cztery mld zł – powiedziała. Podała, że skorzysta z niego około siedem mln gospodarstw domowych, których przychody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Ustawa wprowadzająca dodatek osłonowy w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej została przedstawiona w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z czwartego stycznia wprowadza wzór wniosku. Rząd uruchamia także infolinię pozwalającą uzyskać pomoc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem +48223691444.

Resort klimatu podaje, że wnioski należy składać w gminie zamieszkania składającego. Dokumenty złożone po 31 października 2022 roku nie będą rozpatrywane. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wyplata 100 procent dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Ogrzewanie węglem uprawnia do wyższego dodatku

Resort klimatu przypomina, że w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wzór wniosku jest już dostępny na stronie ministerstwa klimatu.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik