Dziadzio: Transformacja wynikająca z porozumienia paryskiego musi być sprawiedliwa

10 grudnia 2021, 09:00 Alert

– Polska bierze pod uwagę „punkt wyjścia” każdej gospodarki, społeczny kontekst transformacji oraz nierównomierny rozkład kosztów między krajami. […] Transformacja wynikająca z porozumienia paryskiego musi być przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i uczciwy – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio podczas 23. Światowego Kongresu Naftowego w Houston. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o przyszłość ropy naftowej i paliw kopalnych.

Piotr Dziadzio podsekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa. Fot. gov.pl.
Fot. gov.pl.

– Polska bierze pod uwagę „punkt wyjścia” każdej gospodarki, społeczny kontekst transformacji oraz nierównomierny rozkład kosztów między krajami. Podczas polskiej prezydencji w COP w 2018 roku po raz pierwszy podkreślono, że transformacja wynikająca z porozumienia paryskiego musi być przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i uczciwy – powiedział.

Wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił także uwagę, że sprawiedliwa transformacja jest dziś ważną częścią globalnej dyskusji na temat zmian klimatycznych. – Kluczowym elementem transformacji jest kwestia nowych możliwości rozwoju regionów i społeczności najbardziej nią dotkniętych. Należy zaznaczyć, że temat ten znalazł również odzwierciedlenie we wnioskach z niedawno zakończonego COP26 w Glasgow – podkreślił.

Zdaniem ministra Dziadzio, zielona transformacja może dać nam szansę na stworzenie nawet 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach o wysokim potencjale, takich jak energetyka odnawialna i jądrowa, elektromobilność i infrastruktura sieciowa.

Piotr Dziadzio wyróżnił inwestycje polskich spółek: PKN Orlen, PGNiG oraz PERN. – Przykłady działań podejmowanych przez polskie spółki potwierdzają, że Polska poważnie podchodzi do transformacji energetycznej, a sektor naftowy może być jej ważną częścią – wyjaśnił wiceminister.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

Guibourgé-Czetwertyński: Sukcesem Polski na COP26 jest uwzględnienie pojęcia sprawiedliwej transformacji