E.ON uruchomił ofertę publiczną przejęcia udziałów innogy

27 kwietnia 2018, 12:45 Alert
fot. Innogy
fot. Innogy

Po tym jak niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego zatwierdził złożoną przez spółkę dokumentację, E.ON uruchomił w piątek publiczną ofertę przejęcia akcji innogy SE.

Oferta jest konsekwencją porozumieniem E.ON i RWE z 12 marca 2018 r., W ramach którego E.ON ma przejąć 76,8 proc. należących do RWE akcji w spółce innogy poprzez wymianę aktywów i przedsiębiorstw. RWE ma otrzymać 16,67-procent akcji E.ON, a następnie przejąć od niego całość biznesu energii odnawialnej wraz z wygenerowanymi przezeń zyskami od początku 2018 roku.

W ofercie E.ON wycenia akcję innogy SE na 40,00 euro. Jak wyjaśnia spółka cena na tym poziomie oznacza 23-procentową premią wobec trzymiesięcznej średniej ceny ważonej obrotem z dnia 12 marca 2018 r.

Całkowita wartość oferty została skorygowana o dywidendę za rok obrotowy 2017 o wartości 1,60 EUR za akcję, która została zatwierdzona przez walne zgromadzenie innogy 24 kwietnia 2018 r. Dlatego skorygowana całkowita oferta wynosi 38,40 euro. (40,00 euro minus 1,60 euro) na akcję innogy, na którą składa się cena ofertowa 36,76 euro za akcję plus domniemana dywidenda w wysokości 1,64 euro na akcję za rok obrotowy 2018.

Jeżeli oferta przejęcia zakończy się przed datą walnego zgromadzenia Innogy, które rozstrzygnie kwestię dywidendy za rok obrotowy 2018 lub jeżeli dywidenda za rok obrotowy 2018 będzie niższa niż 1,64 EUR za akcję, E.ON zwiększy cenę ofertową i łączna wartość 38,40 EUR na akcję pozostaje bez zmian dla akcjonariuszy innogy.

Oferta publiczna potrwa do 6 lipca 2018 r. a cała transakcja przejęcia według E.ON-u zakończy się nie wcześniej niż w połowie 2019 r.

CIRE.pl