EBI udzieli pożyczki na budowę sześciu farm wiatrowych w Polsce

18 stycznia 2022, 15:00 Alert
oze wiatraki
fot. Pixabay

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzieli pożyczki w wysokości ok. 66 mln EUR (ok. 304 mln zł) na rozwój sześciu lądowych farm wiatrowych w Polsce. To największa dotychczas pożyczka EBI tego typu w Polsce.

Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził pożyczkę na ok. 66 mln EUR (ok. 304 mln zł) z sześcioma spółkami celowymi należącymi do EDP Renewables (EDPR) w celu wsparcia budowy i eksploatacji sześciu lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 150 MW. Znajdują się one głównie na północy kraju (farmy wiatrowe Kozłowo, Krasin, Lichnowy, Chojnice i Piątkowo) oraz na południu (farma wiatrowa Bogoria).

Farmy wiatrowe otrzymały indywidualne 15-letnie dwustronne kontrakty różnicowe (CfD) w konkurencyjnych aukcjach organizowanych w 2018 i 2019 roku. System CfD jest głównym mechanizmem wspierania niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Projekt jest również pierwszym w Polsce, który korzysta z Zielonej Pożyczki EBI, której cechy są w pełni zgodne z wymogami określonymi w programie obligacji na rzecz świadomości klimatycznej.

Inwestycja EBI pokryje blisko 50 procent całkowitego długu uprzywilejowanego – pozostałą kwotę długu zapewnią wspólnie Bank Santander i Caixabank Polska, częściowo zabezpieczona gwarancją ECA udzieloną przez EKF.

– Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych zadań na przyszłość. Europejski Bank Inwestycyjny, będący Bankiem Klimatycznym UE, z przyjemnością współfinansuje projekt farm wiatrowych EDPR. Głęboko wierzymy, że inwestując w dywersyfikację sektora energetycznego w Polsce, poprawiamy jakość życia społeczeństwa – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Europejski Bank Inwestycyjny/Michał Perzyński