EBI wspiera produkcję materiałów do samochodów elektrycznych w Polsce

15 czerwca 2020, 11:00 Alert

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Umicore zawarły umowę kredytu w wysokości 125 mln euro na budowę zakładu wytwarzającego materiały do akumulatorów pojazdów elektrycznych w Polsce.

fot. Pixabay

Akumulatory i zapotrzebowanie

Pierwszy kredyt udzielony belgijskiemu koncernowi umożliwi sfinansowanie budowy fabryki materiałów katodowych w Nysie. Zakład Umicore będzie wspierał klientów w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na akumulatory litowo-jonowe pojazdów elektrycznych.

EBI aktywnie angażuje się w rozwijanie europejskiego potencjału wytwórczego na wszystkich etapach łańcucha wartości związanego z produkcją akumulatorów do pojazdów elektrycznych.
Finansowany projekt przyczyni się do dekarbonizacji gospodarki.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił globalnemu koncernowi Umicore z siedzibą w Belgii – specjalizującemu się w technologii zaawansowanych materiałów i recyklingu – kredytu w wysokości 125 mln euro na sfinansowanie części inwestycji budowy fabryki materiałów katodowych w Polsce. Wytwarzane materiały będą trafiały do producentów zaawansowanych technologicznie akumulatorów litowo-jonowych, które są stosowane głównie w pojazdach elektrycznych.

Kredyt EBI pozwoli pokryć około połowy łącznego kosztu projektu w jego początkowej fazie. W wyniku realizowanej inwestycji powstanie około 350 etatów. Ponadto Umicore nawiąże współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Zakład – powstający na terenach niezagospodarowanych – zapewni niezawodne dostawy zaawansowanych materiałów katodowych, które są jednym z kluczowych podzespołów wykorzystywanych przez producentów ogniw litowo-jonowych w regionie i na całym świecie.

Profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego nadzorująca działalność operacyjną w Polsce, powiedziała, że jest to pierwszy kredyt udzielony przez EBI koncernowi Umicore. – Cieszymy się, że możemy zainaugurować naszą współpracę tak innowacyjnym projektem. W kontekście coraz bardziej intensywnych działań na rzecz elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego ważne jest budowanie ogólnoeuropejskiego potencjału wytwórczego obejmującego cały łańcuch wartości związany z produkcją akumulatorów do pojazdów elektrycznych. W marcu bieżącego roku EBI udzielił kredytu w wysokości 480 mln euro spółce LG Chem Wrocław Energy. Odgrywamy aktywną rolę w tworzeniu właściwego ekosystemu, w którym producenci i dostawcy będą mogli ściśle ze sobą współdziałać, tworzyć miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów i współpracować z miejscowymi uczelniami – przyznała.

Filip Platteeuw, dyrektor finansowy Umicore, powiedział, że przejście na bardziej ekologiczną mobilność jest najważniejszym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji CO2, a Umicore jest dobrze przygotowana do wspierania tego procesu. – Poprzez swój zintegrowany europejski łańcuch dostaw materiałów do produkcji akumulatorów Umicore znacząco przyczyni się do realizacji planów Unii Europejskiej dotyczących stworzenia konkurencyjnego i zrównoważonego ekosystemu akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie. Rozwój działalności w zakresie materiałów do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie jest dla Umicore projektem o strategicznym znaczeniu i jesteśmy dumni z tego, że nasz zakład – powstający na terenach niezagospodarowanych w Polsce – został wybrany przez EBI w ramach projektów dotyczących ekologicznej mobilności – zaznaczył.

Produkcja akumulatorów pojazdów elektrycznych jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu, a EBI potwierdził niedawno swoje zaangażowanie w finansowanie projektów na wszystkich etapach łańcucha wartości. Bank przewiduje zwiększenie wsparcia na rzecz projektów związanych z produkcją akumulatorów w 2020 roku do ponad miliarda euro, co odpowiada poziomowi wsparcia udzielonego przez EBI w całym ostatnim dziesięcioleciu. Łączna wartość finansowania udzielonego przez EBI na rzecz projektów w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych od 2010 roku wyniosła 950 mln euro, co pomogło pokryć łączne koszty zrealizowanych dzięki temu projektów w wysokości 4,7 mld euro.

Europejski Bank Inwestycyjny/Jędrzej Stachura

Polska nie rezygnuje z własnego samochodu elektrycznego i będzie konsolidować energetykę