ECO idzie do sądu

28 lipca 2015, 14:00 Alert
eco1

dniu 27 lipca 2015 r. Zarząd ECO SA otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie zabezpieczenia powództwa. 

Sąd dokonał zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności uchwał podjętych w dniu 16 lipca 2015 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA. Oznacza to, że Rada Nadzorcza w składzie powołanym w dniu 16 lipca 2015 r. nie może działać. Tym samym obecnie uprawniona do działania jest Rada Nadzorcza w składzie sprzed 16 lipca 2015 r., z udziałem trzech przedstawicieli załogi. 

Jednocześnie Sąd zakazał odbycia w dniu 30 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA, zwołanego przez Gminę Opole. 

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA