EDF: Rosną koszty budowy francuskiej elektrowni jądrowej Flamanville

25 lipca 2018, 12:45 Alert
Elektrownia jądrowa Flamanville
Elektrownia jądrowa Flamanville. Fot. Wikimedia Commons

O wynikach inspekcji połączeń spawanych w systemie obiegu wtórnego budowanego we francuskim Flamanville bloku EPR oraz aktualizacji harmonogramu i budżet projektu – poinformował EDF.

Wady jakościowe

Z informacji EDF wynika, że koncern w związku z zaleceniami francuskiego Urząd Nadzoru Jądrowego (ASN), dotychczas sprawdził 148 ze 150 spawów w systemie obiegu wtórnego bloku EPR we Flamanville.

EDF przyznał, że spośród 148 zbadanych spoin 33 mają braki jakościowe, które zostaną naprawione. Jednocześnie grupa deklaruje, że poprawi kolejnych 20 spawów, nawet jeśli nie mają one żadnych wad. Jak uzasadniono, te spawy nie spełniają wymagań jakościowych określonych przez EDF podczas fazy projektowania bloku. W przypadku 10 kolejnych spawów EDF złożył do ASN propozycję metody badania, która ma potwierdzić, że połączenia te zapewnią odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania instalacji. ASN ma przeprowadzić analizę tej metody. Jak podaje EDF 85 spawów spełnia wymagana, dwa pozostałe, jeszcze nie sprawdzone, mają maj być zweryfikowane przed końcem lipca 2018 r.

Nowy harmonogram

Jednocześnie EDF poinformował o weryfikacji harmonogramu i kosztów budowy bloku EPR we Flamanville. Z zapowiedzi grupy wynika, że gorące testy bloku mają się rozpocząć przed końcem 2018 roku, a ładowanie paliwa jądrowego zaplanowano na czwarty kwartał w 2019 r. Wcześniejsza wersja harmonogramu mówiła, że gorące testy rozpoczną się w lipcu 2018, a uruchomienie reaktora planowano na koniec ostatniego kwartału 2018 r.

Jak podaje EDF docelowe koszty budowy wzrosną z ostatnio deklarowanych 10,5 mld euro do 10,9 mld euro. Budowę bloku EPR o mocy 1650 MW w Flamanville rozpoczęła się w 2007 roku. Pierwotnie termin uruchomienia bloku był wyznaczony na 2014 r., a koszt budowy ustalono na poziomie 4 mld euro. Jednak rok przed planowanym zakończeniem budowy przesunięto go na 2016 roku, a w 2015 roku ustalono termin zakończenia realizacji inwestycji na koniec 2018 r.

CIRE.pl