EEX wprowadziła zmiany w harmonogramach aukcji uprawnień do emisji CO2

17 maja 2019, 08:15 Alert
Komin, przemysł, emisje

W czwartek Europejska Giełda Energii (EEX) opublikowała zmiany w harmonogramach aukcji uprawnień do emisji dwutlenku obejmujące uwzględnienie w nich aukcji Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Islandia, Liechtenstein i Norwegia, jako państwa należące do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA EFTA), dołączyły do 25 państw członkowskich UE, które uczestniczą w aukcji uprawnień do emisji na EEX jako wspólnej platformie aukcyjnej.

Zgodnie z porozumieniem z państwami EEA EFTA, wolumen aukcyjny z lat 2013-2018 (ponad 41,982 mln jednostek EUA i prawie 1,556 mln uprawnień EUAA) zostanie rozłożony na aukcje, które będą przeprowadzone jeszcze w 2019 r. oraz wszystkie aukcje w 2020 r.

Jednocześnie zmodyfikowany kalendarz aukcji na 2019 r. uwzględnia udział państw EEA EFTA w rezerwie stabilności rynku (MSR) w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2019 r. (Od stycznia do sierpnia). Jak zapowiedziała EEX, MSR za pozostałe miesiące 2019 r. (od września do grudnia) zostanie uwzględniony w kolejnej rewizji kalendarza aukcji na br.

Pierwsza aukcja uprawnień ogólnych (EUA) uwzględniające wolumen krajów (EEA EFTA) odbędzie się 3 czerwca i wolumen oferowanych podczas aukcji uprawnień wzrośnie do z obecnych 2,495 mln uprawnień do 2,7755 mln. Natomiast uprawnienia lotnicze Norwegii i Islandii (EUAA ) będą uwzględniane w aukcjach uprawnień do emisji lotniczych od 17 lipca i wolumen oferowanych uprawnień wzrośnie z 640 tys. do 892 tys.

CIRE.PL