Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

21 listopada 2017, 14:00 Alert
Samochód elektryczny
(fot. Flickr/CC/Kārlis Dambrāns)

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce” 23 listopada 2017 r. przy ul. Mysiej 3 w Warszawie. BiznesAlert.pl objął wydarzenie patronatem.

Projekt został zrealizowany wraz z Instytutem Elektroenergetyki i Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, oraz norweskim partnerem – firmą Green Business Norway.

Celem projektu było między innymi rozpowszechnianie elektromobilności w Polsce, przygotowanie metodyk wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce, analiza wpływu wprowadzenia floty pojazdów elektrycznych na systemy elektroenergetyczne, jak również na zmiany środowiskowe i zdrowie ludzkie.

Zadania w projekcie można podzielić na trzy kategorie:

 • zadania naukowo-wdrożeniowe,

 • zadania studialno-wdrożeniowe,

 • zadania promocyjne.

Do zadań naukowych należy:

 • Przygotowanie kilku możliwych scenariuszy rozwoju elektromobilności oraz rozwoju generacji rozproszonej,

 • Wykonanie analiz rozpływowych systemu elektroenergetycznego uwzględniających scenariusze ilościowe i obszarowe wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych do Polski,

 • Rozpoznanie wystarczalności istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej KSE i mogących tu zaistnieć negatywnych interakcji pomiędzy rozproszoną infrastrukturą ładowania a KSE,

 • Analiza wpływu wzrostu generacji rozproszonej (OZE) na infrastrukturę KSE wraz z infrastrukturą ładowania,

 • Analiza wybranych aspektów techniczno-ekonomicznych w zakresie wykorzystania transportu zeroemisyjnego – publicznego i indywidualnego na przykładzie rozwiązań dla transportu zeroemisyjnego w Polsce oraz szczegółowo dla wybranych miast,

 • Analizy związane z oceną potencjalnego poziomu zmian emisji zanieczyszczeń podsektora wytwórczego oraz samochodowego,

 • Modelowanie środowiskowe dotyczące rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wykorzystaniem modelu jakości powietrza GEM-AQ.

Do zadań studialno-wdrożeniowych zalicza się:

 • Przygotowanie metodyk wspierających rozwój elektromobilności dla trzech poziomów administracji rządowej na poziomie ogólnokrajowym, poziomie regionalnym oraz lokalnym.

 • Przygotowanie metodyk rozmieszczania punktów ładowania transportu publicznego oraz indywidualnego oraz metodyk oceny wymagań technicznych dla infrastruktury ładowania.

 • Analiza efektu wpływu na zdrowie ludzkie, w szczególności dla większych aglomeracji i miast.

 • Rozpoznanie stanu infrastruktury i rynku pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, analiza istniejących aktów prawnych.

 • Analiza magazynów energii w systemach szybkiego ładowania i ich wykorzystanie do stabilizacji lokalnego systemu elektroenergetycznego

Zadania promocyjne to:

 • Ogólnokrajowa kampania promocyjna oraz kampania informacyjna dla administracji publicznej

 • Wybudowanie publicznie dostępnych szybkich punktów ładowania na terenie IOŚ-PIB oraz Politechniki Częstochowskiej zintegrowanych z systemami OZE.

 • Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wszystkie wyniki projektu oraz zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu swojej działalności na polu elektromobilności.

  Więcej informacji na stronie organizatora.

  fot. mat. organizatora